Fundusze europejskie

Działanie 4.3 - RPO - Internetowy serwis informatyczny szansą na kontynuację dynamicznego rozwoju TKomp z Bydgoszczy

Działanie 4.3 - RPO - Uruchomienie elektronicznej usługi Sporządzania formularzy przez TKomp z Bydgoszczy kluczem do zwiększenia wykorzystywania ICT przez przedsiębiorców.

Działanie 4.3 - RPO - Zakup i dostarczenie infrastruktury oraz usług informatycznych

Działanie 4.3 - RPO - Testowanie i walidacja oprogramowania

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

UE