Zarządzaj ewidencją
i rozliczaniem delegacji

Czy twoi pracownicy często wyjeżdżają służbowo?
Czy delegacje zawierają błędy w rozliczeniach?
Czy masz problem z terminowym rozliczaniem delegacji?

Ulotka do pobrania

Cel zakupu i korzyści

Delegacje to zaawansowane narzędzie do ewidencji i rozliczania delegacji w firmie. Dzięki dostępowi do programu przez przeglądarkę użytkownik ma nieograniczoną możliwość zgłaszania, rozliczania i zatwierdzenia delegacji nawet poza siedzibą firmy.

Elektroniczny charakter dokumentacji ogranicza do minimum zużycie papieru, sprzyja skróceniu czasu obiegu formularzy, pozwala skompletować niezbędne załączniki w jednym miejscu oraz minimalizuje ryzyko ich zaginięcia. Może być również dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta (wykonany jest w kreatorze elektronicznych formularzy umożliwiających modyfikację ewidencjonowanych danych oraz obiegu i indywidualnie zastosowanej logiki w aplikacji).

Funkcjonalność produktu

Dostęp do programu

 • Program jest modułem systemu NND Integrum, dzięki czemu może być rozwijany o inne produkty
 • Użytkownicy pracują z programem za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerach.
 • Aplikacja umożliwia zarządzanie dostępem do programu, kontami i uprawnieniami pracowników, a także strukturą organizacyjną

REJESTRACJA

 • Metryka pozwalająca zarejestrować dane szczegółowe delegacji
 • Możliwość rejestracji zaliczki do delegacji
 • Możliwość modyfikacji metryki zbierającej dane od etapu rejestracji do archiwizacji zapisu
 • Definiowanie wymaganych pól do uzupełnienia
 • Autonumerowanie zapisów
 • Zarządzanie słownikami (np. środki komunikacji) udostępnione tylko uprawnionym użytkownikom

Praca z delegacjami

 • Obieg delegacji jest podzielony na etapy, do których przypisani są wyznaczeni pracownicy (np. osoby akceptujące, dział rozliczający)
 • Weryfikacja przez program wprowadzonych danych eliminuje błędy ludzkie
 • Program błyskawicznie informuje pracowników o oczekującym zadaniu (np. zatwierdzanie wyjazdu służbowego) oraz monitoruje spóźnienia w działaniach
 • Możliwość cofania delegacji do poprzednich kroków w celu poprawy danych
 • Możliwość dodawania załączników do delegacji (rachunki, faktury)
 • Automatyczne wydruki z delegacji zawierające polecenie wyjazdu służbowego i rozliczenie delegacji
 • Wbudowany system zarządzania dostępem użytkowników oraz poziomem uprawnień do produktu

Ewidencja danych

 • Centralne repozytorium danych o delegacjach i zaliczkach
 • Dostęp do danych definiowany poprzez system uprawnień
 • Możliwość integracji z systemami informatycznymi klienta w celu eksportu oraz importu danych

Porządek w rozliczeniach

Możliwość tworzenia różnych zestawień danych, np.:

 • ilość delegacji pracownika
 • wypłacone delegacje
 • nierozliczone delegacje w terminie
 • delegacje do wypłaty
 • koszty delegacji w podziale na działy, pracowników