Dokumentacja wewnętrzna

 • Czy chcesz usprawnić zarządzanie obiegiem dokumentacji w twojej organizacji?

 • Ile kosztuje cię skuteczna publikacja dokumentów w firmie?

 • Czy każdy kto ma się zapoznać z dokumentem robi to na czas? I jak to śledzisz?

 • Ile czasu pracownicy spędzają tworząc i udostępniając dokumentację?

 • Czy dokumentacja twojej firmy jest bezpieczna?

Ulotka do pobrania

Cel zakupu

 • Zarządzanie dokumentacją wewnętrzną m.in.: procedury, instrukcje, zarządzenia, akty normatywne, wzory formularzy, umów itd.

 • Gwarancja, że pracownicy korzystają z obowiązującej dokumentacji

 • Kontrola wersji dokumentów zarówno formy elektronicznej jak i wydruków

 • Nowoczesne repozytorium dokumentów  i szybki dostęp do szukanego dokumentu

 • Wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób

Korzyści

 • Zarządzanie dokumentacją wewnętrzną m.in.: procedury, instrukcje, zarządzenia, akty normatywne, wzory formularzy, umów itd.

 • Gwarancja, że pracownicy korzystają z obowiązującej dokumentacji

 • Kontrola wersji dokumentów zarówno formy elektronicznej jak i wydruków

 • Nowoczesne repozytorium dokumentów  i szybki dostęp do szukanego dokumentu

 • Wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób

Funkcjonalności

Rejestracja

 • Rejestrowanie różnych typów i rodzajów dokumentów: procedury, polityki, instrukcje, zarządzenia, akty normatywne, wzory formularze, wzory umów

Prace nad projektem dokumentu

 • Wskazanie grupy docelowej i włączenie jej do opiniowania projektów dokumentów w określonym czasie (automatyczne monity na email i w programie)

 • Wskazanie osób zatwierdzających dokument i kontrola nad obiegiem dokumentu wg wcześniej określonej ścieżki (każda osoba zatwierdzająca wie, do kiedy ma dany dokument zatwierdzić)

Publikacja i dystrybucja dokumentu

 • Wskazanie grupy docelowej, która otrzyma informację o publikacji nowego dokumentu

 • Zobligowanie pracownika do potwierdzenia zapoznania się z dokumentem

 • Możliwość nadzorowania wydruków dokumentów – każdy wydruk jest odnotowany i nadzorowany

Porządek w dokumentach

 • Rejestrowane dokumenty mogą być podzielone na dynamiczne segregatory związane z detalami, częściami, poszczególnymi krokami w procesie produkcyjnym itd.

 • Program odzwierciedla logiczny podział dokumentów na typy i rodzaje, działy, właścicieli czy grupy użytkowania

Dostęp do dokumentu

 • Każdy pracownik może w przeciągu kilku sekund otworzyć szukany dokument wg przydzielonego prawa dostępu (narzędzie wyszukiwania)

 • Możliwość wyszukania dokumentu wykorzystując segregatory dokumentów