Zarządzanie audytami

System do zarządzania audytami to skuteczne narzędzie informatyczne dla osób zarządzających jakością w organizacji oraz audytorów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Program został stworzony w celu ograniczeniu czasu poświęconego na planowanie, zarządzanie, przeprowadzenie audytów oraz przygotowanie dokumentacji związanej z tym procesem.

Właściwa analiza kompletnych danych związanych z tym procesem skutecznie wpisuje się w doskonalenie twojej organizacji. Czytelna prezentacja danych zebranych podczas audytów pozwala na bieżąco monitorować działania podjęte w wyniku przeprowadzonych audytów.

Ulotka do pobrania

Funkcjonalności

PLANOWANIE AUDYTÓW

 • Automatyzacja tworzenia harmonogramu audytów
 • Możliwość skorzystania z bazy wiedzy z pozostałych obszarów systemu (cel, obszar, udokumentowane informacje, pytania, wcześniejsze niezgodności, skuteczność działań)
 • Tworzenie list pytań na podstawie wskazanego obszaru audytowania Możliwość utworzenia wielu typów zgłoszeń

REJESTRACJA

 • Metryka pozwalająca zarejestrować dane szczegółowe audytu
 • Określanie celu, obszaru, rodzaju i terminów realizacji poszczególnych zadań w audycie

PRACA Z PROGRAMEM

 • Generowanie automatycznych powiadomień dla pracowników odpowiedzialnych za czynności do wykonania
 • Informacje o zaplanowanym audycie dla audytorów oraz osób audytowanych
 • Podgląd harmonogramu audytów i zapoznanie się z zagadnieniami, które będą przedmiotem audytowania
 • Możliwość odnotowywania danych powstałych w wyniku audytu wraz z załącznikami
 • Automatyczne generowanie raportu z audytu
 • Możliwość zgłoszenia niezgodności lub spostrzeżeni powstałych w wyniku audytu

ANALIZA DANYCH AUDYTOWYCH

 • Odnotowywanie i prezentacja wskaźników związanych z procesem audytowania
 • Możliwość tworzenia raportów i analiz danych powstałych w wyniku audytów np. ilość spostrzeżeń i niezgodności w danym obszarze lub procesie
 • Gotowy wkład danych i analiz do przeglądu zarządzania

DZIAŁANIA POAUDYTOWE

 • Monitorowanie spostrzeżeń, niezgodności oraz działań powstałych w wyniku audytu
 • Automatycznie tworzony rejestr spostrzeżeń, niezgodności oraz działań poaudytowych
 • Gotowy wkład do kolejnych audytów przeprowadzonych w tym samym obszarze