Dokumentacja wewnętrzna

Czy chcesz usprawnić zarządzanie obiegiem dokumentacji w twojej organizacji? Ile kosztuje cię skuteczna publikacja dokumentów w firmie? Czy każdy kto ma się zapoznać z dokumentem robi to na czas? I jak to śledzisz? Ile czasu pracownicy spędzają tworząc i udostępniając dokumentację? Czy dokumentacja twojej firmy jest bezpieczna?