fbpx

Fundusze europejskie

Działanie 6.1 – POIG – Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy T Komp Tomasz Kruszewski realizowany w ramach Działania 6.1. Paszport do Eksportu, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Opis

Celem przygotowania planu była analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów na rynku krajowym oraz możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Dlatego też dokonano badania potencjalnych rynków zagranicznych zarówno poprzez przedstawienie charakterystycznych danych makroekonomicznych wytypowanych państw, jak i przeanalizowanie otoczenia bliższego. W związku z charakterystyką produktów Firmy przeanalizowano rynek informatyczny (IT), zwłaszcza rynek oprogramowania do zarządzania informacją w przedsiębiorstwie w Polsce, jak również na rynkach zagranicznych. Przedstawiono także w zarysie sytuację sektora IT w Unii Europejskiej, aby pełniej uzasadnić wybór europejskich rynków eksportowych. Przeprowadzono również analizę SWOT umożliwiającą stworzenie wiarygodnej strategii eksportowej pozwalającej na wybór rynków docelowych charakteryzujących się najlepszymi parametrami dla rozwoju sprzedaży eksportowej.

Termin realizacji

30.10.2009 do 26.01.2010