Polityka prywatności

W związku z tym, że korzystasz z naszej strony internetowej, przetwarzamy informacje związane z połączeniem się z nią, takie jak adres IP lub dane o urządzeniu, z którego korzystasz, co może stanowić Twoje dane osobowe. Ponadto na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez nas pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji strony internetowej lub aplikacji. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej czy też informacje o wykorzystywanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu.

 

Ponadto, w związku z funkcjonowaniem tej strony możemy przetwarzać Twoje dane osobowe również w przypadku gdy korzystasz z formularza kontaktowego lub czatu na naszej stronie internetowej albo kontaktujesz się z nami za pośrednictwem danych teleadresowych podanych na stronie internetowej.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

W każdym z powyższych przypadków administratorem Twoich danych jest Tomasz Kruszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ T KOMP „ Tomasz Kruszewski, adres: ul. Smukalska 33, 85-565 Bydgoszcz, NIP 9531065592, REGON 091338515. Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres tkomp@tkomp.pl lub dzwoniąc na numer 52 360 44 52.

 

Na jakie podstawie przetwarzamy dane osobowe?

 

Korzystanie z naszej strony internetowej wiąże się z zapisaniem w ramach strony danych w zakresie adresu IP, niektórych danych urządzenia, z którego korzystasz (logi). Dane te przetwarzane są w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlania strony oraz zapobiegania usterkom, a także przeciwdziałaniu naruszeniom prawa, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, pozwalający na przetwarzanie danych osobowych, stosownie do treści przepisu przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie).

 

W przypadku danych osobowych, które są przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez nas plików cookies, prawną podstawą do przetwarzania tych danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. który mówi o tym, że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

Pliki cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

 

Wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies następuje poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, zgodnie z treścią przepisu art. 173 ust. 2 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 

W sytuacji gdy korzystasz z formularza kontaktowego lub czatu na naszej stronie internetowej i wysyłasz nam wiadomość lub kontaktujesz się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe (zawarte w treści formularza) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą. Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

 

Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?

 

W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy podmiotów trzecich. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi serwerowe i hostingowe.

 

Ponadto, w przypadku wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies, dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi związane z możliwością analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, w szczególności rejestrowania ilości wejść oraz tworzenia statystyk w tym zakresie – tzn. Google Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii oraz Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz podmiotom zarządzającym portalem społecznościowym Facebook – tzn. Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii i Facebook, Inc. z siedzibą w Kalifornii USA.

 

W związku z korzystaniem przez nas z usług Google Analytics, Google Search Console oraz Facebook Pixel, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do Google Ltd oraz Facebook, Inc. Podmioty te przystąpiły i uczestniczą w programie Tarcza Prywatności, zapewniającym odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych względem osób, których dane dotyczą, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Z decyzją Komisji Europejskiej w tym zakresie możesz się zapoznać tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.207.01.0001.01.ENG

 

Czas przechowywania danych osobowych

 

Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tak długo jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Ciebie, że:

  1. dane osobowe, zapisane w ramach logów strony internetowej, takie jak adres IP czy też informacje o urządzeniu przechowywane są przez okres 12 miesięcy od dnia skorzystania ze strony internetowej,
  2. jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową i wyraziła zgodę na korzystanie z plików cookies, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak korzystasz ze strony oraz przez okres do 26 miesięcy po jej opuszczeniu, chyba że wcześniej usuniesz swoje pliki cookies ze swojego urządzenia lub zablokujesz ich stosowanie,
  3. jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego lub czatu znajdującego się na naszej stronie internetowej lub skontaktowała za pomocą danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą. Po jego zakończeniu oraz upływie 3 miesięcy, usuwamy dane osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób.

 

Twoje prawa

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

a) żądania od nas dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą,
b) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem zgody,
f) przenoszenia danych osobowych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody,
g) wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ponadto, w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu T KOMP, masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 

Pliki Cookies

 

W związku z działaniem naszej strony internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu tak długo jak korzystasz z naszej strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem skorzystania z naszej strony.
Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są wykorzystywane do tego aby analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz wiązać Twoją obecność na stronie z wykorzystywanymi przez Ciebie portalami społecznościowymi.

 

Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików cookies w ramach Twojego urządzenia. Wskazujemy, że ustawienia przeglądarek z reguły domyślnie umożliwiają wykorzystywanie plików cookies.

 

Ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej lub Twojego urządzenia mobilnego. Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

 

Poniżej znajdują się odnośniki do stron internetowych najczęściej wykorzystywanych przeglądarka internetowych z instrukcjami wskazującymi na to jak zmienić ustawienia danej przeglądarki w celu umożliwienia działania plikom cookies lub ich zablokowania:

 

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
– Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB