Cel zakupu

Moduł NND Dynamic umożliwia projektowanie i tworzenie dowolnych formularzy elektronicznych na potrzeby i zgodnych z wymaganiami każdej organizacji. Kreator elektronicznych formularzy to elastyczne i łatwe w użyciu narzędzie, które pozwoli zastąpić tradycyjne, papierowe formularze ich cyfrową wersją.

Korzyści

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi naszej aplikacji kreowanie formularzy w module NND Dynamic jest proste nawet dla osób bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Do każdego formularza możemy zdefiniować indywidualną ścieżkę obiegu informacji oraz określić dostępy pracowników do rejestracji, modyfikacji i akceptacji danych zawartych w formularzu. Kreator formularzy elektronicznych umożliwia tworzenie dowolnej bazy danych w oparciu o którą będziemy mogli wygenerować raporty. Pozwoli nam to na przeprowadzenie wyczerpującej analizy statystyk w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

Kreator elektronicznych formularzy

 • Definiowanie poszczególnych etapów obiegu formularza.
 • Przydzielanie pracownikom dostępów i uprawnień do formularzy według schematu organizacyjnego firmy.
 • Projektowanie układu graficznego formularza (kształtowanie stylu formularza, rozmieszczanie pól metodą „przeciągnij i upuść”, rozmieszczanie przycisków sterujących, przypisywanie pól z bazy danych).
 • Autoryzacja dostępu do poszczególnych formularzy.
 • Tworzenie struktury bazy danych przy pomocy definiowanych i walidowanych pól w bazie.
 • Możliwość zastosowania wielu formularzy (definiowanie powiązań pomiędzy poszczególnymi formularzami i włączanie ich do obiegu na wybranych etapach).

Generowanie raportów

 • Tworzenie dowolnych raportów na podstawie bazy zapisów dokonywanych w formularzach.
 • Udostępnianie raportów wskazanym w systemie użytkownikom.
 • Eksport danych do aplikacji zewnętrznych.
 • Możliwość kopiowania gotowych skrótów raportów bezpośrednio na pulpity innych użytkowników.
 • Sformułowanie dowolnych zapytań w celu precyzyjnego wyszukiwania danych potrzebnych do raportu.

Prezentacja danych w module NND Dynamic

 • Rejestr tabelaryczny z możliwością grupowania i segregowania danych.
 • Terminarz eksponujący dowolny przedział czasowy zaplanowanych zdarzeń.
 • Diagram Gantta z możliwością podwójnego grupowania i warunkowania danych.

Inne przydatne funkcje

 • Aplikacja jest zintegrowana z pozostałymi modułami systemu NND Integrum i może być rozwijana o kolejne produkty.
 • Wygodny dostęp do formularzy elektronicznych za pomocą przeglądarki internetowej.
 • Współpraca z oprogramowaniem zewnętrznym wykorzystywanym w przedsiębiorstwie.