Cel zakupu

 • Zarządzanie dokumentacją wewnętrzną m.in.: procedury, instrukcje, zarządzenia, akty normatywne, wzory formularzy, umów itd.
 • Gwarancja, że pracownicy korzystają z obowiązującej dokumentacji
 • Kontrola wersji dokumentów zarówno formy elektronicznej jak i wydruków
 • Nowoczesne repozytorium dokumentów i szybki dostęp do szukanego dokumentu
 • Wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób

Korzyści

 • Zarządzanie dokumentacją wewnętrzną m.in.: procedury, instrukcje, zarządzenia, akty normatywne, wzory formularzy, umów itd.
 • Gwarancja, że pracownicy korzystają z obowiązującej dokumentacji
 • Kontrola wersji dokumentów zarówno formy elektronicznej jak i wydruków
 • Nowoczesne repozytorium dokumentów i szybki dostęp do szukanego dokumentu
 • Wszystkie dokumenty znajdują się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu i są dostępne wyłącznie dla uprawnionych osób

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

REJESTRACJA

 • Rejestrowanie różnych typów i rodzajów dokumentów: procedury, polityki, instrukcje, zarządzenia, akty normatywne, wzory formularze, wzory umów

PRACE NAD PROJEKTEM DOKUMENTU

 • Wskazanie grupy docelowej i włączenie jej do opiniowania projektów dokumentów w określonym czasie (automatyczne monity na email i w programie)
 • Wskazanie osób zatwierdzających dokument i kontrola nad obiegiem dokumentu wg wcześniej określonej ścieżki (każda osoba zatwierdzająca wie, do kiedy ma dany dokument zatwierdzić)

PUBLIKACJA I DYSTRYBUCJA DOKUMENTU

 • Wskazanie grupy docelowej, która otrzyma informację o publikacji nowego dokumentu
 • Zobligowanie pracownika do potwierdzenia zapoznania się z dokumentem
 • Możliwość nadzorowania wydruków dokumentów – każdy wydruk jest odnotowany i nadzorowany

PORZĄDEK W DOKUMENTACH

 • Rejestrowane dokumenty mogą być podzielone na dynamiczne segregatory związane z detalami, częściami, poszczególnymi krokami w procesie produkcyjnym itd.
 • Program odzwierciedla logiczny podział dokumentów na typy i rodzaje, działy, właścicieli czy grupy użytkowania

DOSTĘP DO DOKUMENTU

 • Każdy pracownik może w przeciągu kilku sekund otworzyć szukany dokument wg przydzielonego prawa dostępu (narzędzie wyszukiwania)
 • Możliwość wyszukania dokumentu wykorzystując segregatory dokumentów