fbpx

Voucher Badawczy

Voucher Badawczy: „System wizualnej prezentacji danych biznesowych udostępnianych przez różne programy wspomagające zarządzanie na urządzeniach mobilnych.”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.