Cel zakupu

Zadaniem systemu do obsługi reklamacji jest skuteczne wsparcie procesu reklamacyjnego od momentu jego powstania, aż do momentu zakończenia i zbadania satysfakcji klienta. Nasze oprogramowanie umożliwia łatwe zgłoszenie powstałego problemu, komunikację ze sprzedawcą i nadzór nad kolejnymi krokami rozpatrywania i realizacji reklamacji. Zebrane informacje mogą posłużyć firmie do analizy i badania wskaźników jakościowych.

Korzyści

Wykorzystanie naszego rozwiązania daje klientowi poczucie bezpieczeństwa i informacje na jakim etapie jest zgłoszona reklamacja. Firma natomiast ma możliwość przejrzystego śledzenia postępu prac, analizy przyczyn powstawania reklamacji, a także śledzenia kosztów ich obsługi. Te informacje są kluczowe, aby usprawniać jakość dostarczanych produktów lub usług. Nasz produkt może być skonfigurowany w taki sposób, aby skutecznie wspomagał proces reklamacji.

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

KONFIGURACJA PROGRAMU

 • Modelowanie obsługi procesu reklamacji dzięki analizie procesu i dostosowaniu systemu do obowiązujących procedur klienta.
 • Możliwość kreacji dowolnych szablonów zgłaszania reklamacji.
 • Połączenie wewnętrznego systemu z ogólnodostępną platformą WWW.
 • Zarządzanie użytkownikami, ich uprawnieniami i rolami w systemie.

REJESTRACJA

 • Przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych w systemie oraz w indywidualnie tworzonych panelach dla klienta.
 • Możliwość dokładnego opisania zgłoszenia wraz z dodawaniem załączników (zdjęcia, dokumenty itp.).
 • Kontrola nad prawidłowym terminem rozpatrywania skarg.

PRACA Z PROGRAMEM

 • W pełni elektroniczny proces rejestracji i obsługi reklamacji.
 • Śledzenie procesu obsługi reklamacji w czasie rzeczywistym.
 • Podgląd wszystkich zarejestrowanych załączników powiązanych z reklamacją.
 • Wydruki protokołów reklamacyjnych, protokołów napraw i wymiany.

KOMUNIKACJA I RAPORTOWANIE

 • Monitorowanie obsługi reklamacji poprzez generowanie przypomnień dla odpowiedzialnego za reklamacje pracownika (np. zgłoszenie nowej reklamacji, spóźnienie w realizacji zadania).
 • Obsługa reklamacji wewnątrz firmy, dane zbierane są tylko do dyspozycji organizacji, bez wglądu dla zgłaszającego.
 • System raportowania umożliwiający prace na danych, np.: raporty ilościowe, czasy realizacji, spóźnienia, obciążenie pracowników.

PODSUMOWANIE I ANALIZA

 • Zbadanie rozpatrzonych skarg i ocena całej procedury reklamacyjnej w celu poprawy jakości działu konsumenckiego i działu produkcyjnego
 • Audytowanie procesu reklamacyjnego
 • Ocena skuteczności i niezawodności procesu reklamacyjnego w przedsiębiorstwie.