Cel zakupu

System usprawnia obieg korespondencji przychodzącej i wychodzącej w przedsiębiorstwie. Obieg dokumentu definiowany jest za pomocą kreatora (metoda przeciągnij i upuść) oraz z wykorzystaniem szablonów obiegu. Pismo dociera do pracownika niezwłocznie i eliminuje problemy z komunikacją. W trakcie obiegu pisma zbierane są niezbędne informacje, załączniki a cały proces ewidencjonowany jest w jednym, centralnym miejscu. Nasze oprogramowanie do obsługi korespondencji z powodzeniem zastępuje papierowy dziennik korespondencji dając możliwość szybkiego wyszukiwania informacji.

Korzyści

Wdrożenie naszego systemu do obsługi korespondencji pozwala na wyeliminowanie ręcznej obsługi pism przychodzących i wychodzących w przedsiębiorstwie. Dzięki digitalizacji dokumentów będzie można sprawniej zarządzać obiegiem korespondencji w firmie. Elektroniczny obieg dokumentów pozwoli na szybkie udostępnianie oraz przekazywanie pism do odpowiednich osób, eliminuje ewentualne ryzyko zagubienia korespondencji, bądź doręczenie przesyłki do niewłaściwego adresata. 

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

Workflow (obieg)

 • Intuicyjne definiowanie ścieżki obiegu dokumentu (diagram obiegu).
 • Automatyczna dystrybucja przesyłek na podstawie przydzielonych uprawnień.
 • Pełna kontrola i nadzór nad terminami poszczególnych działań w obiegu korespondencji.
 • Wielopoziomowe przekazywanie pism z wykorzystaniem ról oraz uprawnień użytkowników.

Nadzór nad korespondencją

 • Rejestracja dowolnego typu i rodzaju korespondencji.
 • Automatyczne tworzenie rejestrów spraw, pism przychodzących i wychodzących.
 • Możliwość klasyfikacji pism i spraw według JRWA (jednolity rzeczowy wykaz akt).
 • Określenie osób lub grup uprawnionych do podglądu dokumentu lub sprawy.
 • Możliwość grupowania dokumentów w projekty, sprawy itp.

Inne istotne funkcje

 • Integracja z urządzeniami skanującymi i innymi systemami do digitalizacji dokumentów (OCR).
 • Możliwość zatwierdzania dokumentu przy pomocy elektronicznego podpisu kwalifikowanego i kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.
 • Zaawansowana wyszukiwarka dokumentów i danych (kreator raportów).
 • Współpraca z innymi programami zewnętrznymi wykorzystywanymi w organizacji.
 • Automatyczna rejestracja korespondencji przychodzącej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).
 • Integracja z usługą Elektroniczny Nadawca Poczty Polskiej.