Wybór i zakup odpowiedniego programu jest ważny, ale wraz z produktem klienci oczekują wiedzy i doświadczenia ze strony dostawcy. Kluczowym jest zrozumienie potrzeby klienta i wspólne określenie celów jakie mają zostać spełnione. To korzyści wynikające z wdrożenia mają decydujący wpływ na podjęcie decyzji o jego uruchomieniu.

 

Wszystkie analizy wdrożeniowe, które przeprowadziliśmy prowadzą do kilku wspólnych wniosków stanowiących dla nas wytyczne na przyszłość. Do najważniejszych z nich zaliczyć możemy:

 

  • dokładne określenie potrzeby klienta i oczekiwany efekt z wdrożenia
  • zrozumienie na jakim etapie informatyzacji procesów jest w chwili obecnej przedsiębiorstwo klienta
  • czy klient posiada niezbędne zasoby po swojej stronie zarówno ze strony biznesu (rozumienie co chce uzyskać) jak i IT?
  • dzielenie wdrożenia na krótsze etapy, pozwalające na szybszą korektę założeń lub funkcjonalności, także szybsze reagowanie na zmieniające się wymagania biznesowe
  • ścisłą współpracę osób po obu stronach – nic nie zastąpi dobrych relacji i zrozumienia drugiej strony

 

W naszej firmie dział wdrożeń odpowiada za przygotowanie wiedzy na samym początku, w trakcie rozpoczynania współpracy z klientem, pozwalającej na określenie czasochłonności i zakresu funkcjonalnego projektu. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają określić dalsze kroki realizacji zadań i minimalizują nieporozumienia w trakcie trwania projektu.

 

W zależności od ustaleń z klientem prowadzimy projekty zgodnie z metodologiami Prince2 oraz zwinnymi. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie, ale co najważniejsze – praktykę w realizacji takich projektów.