Fundusze europejskie

Działanie 8.2 – POIG – Integracja systemów informatycznych TKomp oraz partnerów zagranicznych w celu zdynamizowania rozwoju eksportowej działalności firmy.

Opis

W ramach zrealizowanego projektu zintegrowano systemy informatyczne podmiotów biorących udział w projekcie. Projekt umożliwił firmom na przyspieszenie i usprawnienie przepływu informacji. U partnerów udoskonalony został system zarządzania w związku z powyższym wszystkie usługi świadczone są z większą efektywnością i jakością. Zautomatyzowane i zinformatyzowane zostały 3 procesy biznesowe tj.:

 

  1. Realizacja usług.
  2. Obieg dokumentów księgowych i prawnych.
  3. Wymiana informacji.

 

W ramach projektu zostały zakupione analizy przedwdrożeniowe. Opracowano najbardziej kompatybilne i efektywnego rozwiązania informatyczne integrujące systemy informatyczne. Zbadany został zakres współpracy Wnioskodawcy i 2 partnerów, a przeprowadzona analiza oparta została na oczekiwanym stopniu automatyzacji procesów biznesowych. Zakupiono również eksperckie usługi prawne, w celu kontroli prawnej umów podpisywanych z wykonawcami kolejnych etapów projektu.

 

W kolejnym etapie wykonane zostały analizy re-inżynieryjne, mające na celu informatyczne dopasowanie wypracowanego rozwiązania zgodnie z możliwościami i potrzebami Wnioskodawcy oraz partnerów. Zakupione zostały usługi informatyczne, mające na celu informatyczne opracowanie integracji systemów informatycznych. Dokonano zakupu środków trwałych koniecznych do wdrożenia i funkcjonowania systemu B2B w tym między innymi serwery DNS, serwery aplikacyjno-bazodanowe, systemy do backupu, serwery dyskowe, centralne systemy zasilania awaryjnego oraz agregat prądotwórczy. W ramach kolejnych prac wykonano prace informatyczne oraz dokonano walidacji i odbioru technicznego. W ostatnim etapie wykonano testy systemu w warunkach identycznych ze spotykanymi w realiach biznesowych i kontaktach z partnerami oraz przeprowadzono akcje marketingowe w celu poinformowania o dofinansowaniu projektu ze środków unijnych.

Termin realizacji

02-01-2010 do 15-02-2012

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka