Cel zakupu

Elektroniczne wnioski urlopowe to formularz pozwalający na kompleksową obsługę procesu zgłaszania, akceptacji oraz kontroli wykorzystanych dni urlopowych. Daje on możliwość dostępu z każdego miejsca z dostępem do internetu. Wykonany w oparciu o kreator formularzy pozwala na elastyczne dopasowanie do potrzeb Klienta. Za pomocą tego rozwiązania tworzenie planu urlopów jak i obsługa wniosków będzie prostsza i bardziej rzetelna. Dodatkowo dane zbierane w systemie pozwolą na ich analizę zgodnie z aktualną potrzebą sytuacji.

Korzyści

Program umożliwia zgłaszanie wniosków urlopowych i automatyczne przekazywanie do odpowiedzialnych za akceptację osób. Dzięki temu pracownicy reagują na czas i eliminowana jest komunikacja mailowa lub papierowa. Upraszcza to cały proces oraz skutecznie organizuje przepływ informacji.

Możliwość zbudowania ścieżki obiegu automatyzuje kolejne kroki, w których wniosek trafia w odpowiednie miejsce (np. przełożony czy dział kadr).

Na podstawie predefiniowanych słowników, bazie dni urlopowych przysługujących pracownikowi system pozwala zgłaszać wszelkiego rodzaju urlopy, tworzyć jednolitą bazę planu urlopowego, śledzić jego realizację.

 

 

Funkcjonalność i zastosowanie programu

 

 

DOSTĘP DO PROGRAMU

 

 • Program jest modułem systemu NND Integrum, dzięki czemu może być rozwijany o inne produkty
 • Użytkownicy pracują z programem za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerach
 • Aplikacja umożliwia zarządzanie dostępem do programu, kontami i uprawnieniami pracowników, a także strukturą organizacyjną

 

REJESTRACJA

 

 • Metryka wniosku urlopowego pozwala zarejestrować dane szczegółowe zgłoszenia
 • Możliwość rejestracji urlopów z wyprzedzeniem
 • Możliwość modyfikacji metryki zbierającej dane od etapu rejestracji do archiwizacji zapisu
 • Definiowanie wymaganych pól do uzupełnienia

 

EWIDENCJA DANYCH

 

 • Centralne repozytorium danych o urlopach
 • Dostęp do informacji definiowany jest poprzez uprawnienia
 • Możliwość integracji z systemami informatycznymi klienta w celu eksportu oraz importu danych

PRACA Z WNIOSKAMI URLOPOWYMI

 

 • Obieg wniosku urlopowego jest podzielony na etapy, do których przypisani są wyznaczeni pracownicy (np. osoby akceptujące, kierownicy, przełożeni)
 • Wniosek może być automatycznie przekazany do przełożonego zgodnie ze strukturą organizacyjną obecną w programie
 • Program informuje pracowników o zaakceptowanym urlopie poprzez przesłanie wiadomości email oraz na tablicy informacyjnej w aplikacji
 • Możliwość cofania wniosku do pracownika w przypadku potrzeby wprowadzenia korekty
 • Możliwość dodawania załączników do wniosków urlopowych
 • Zatwierdzone wnioski mogą trafiać do działu kadr w celu ewidencji w zewnętrznym systemie, może to odbywać się poprzez przesłanie monitu lub z wykorzystaniem integracji.

 

PORZĄDEK W ROZLICZENIACH

 

Możliwość tworzenia różnych zestawień danych, np.:

 • Ilość urlopów danego pracownika
 • Urlopy zaległe
 • Urlopy niewykorzystane
 • Plan urlopów (pracowników, działów, całej organizacji)