Cel zakupu

NND Suppliers to przydatne narzędzie informatyczne dla osób, które odpowiedzialne są za kwalifikację i ocenę dostawców w przedsiębiorstwie. Głównym założeniem systemu jest usprawnienie i utworzenie bazy ocen dostawców, pojedynczych dostaw, a także utworzenie i automatyczna aktualizacja rejestru dostawców kwalifikowanych.

Korzyści

Program pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na ocenę dostaw i dostawców oraz na analizę danych zgromadzonych w systemie. Dzięki uzyskanym informacjom możemy podjąć lepszą decyzję co do wyboru dostawcy, a także mamy skuteczne argumenty podczas negocjacji cenowych z kontrahentami. W efekcie końcowym uzyskujemy podniesienie jakości własnych wyrobów poprzez trafny wybór i współpracę wyłącznie z najlepszymi dostawcami.

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

BAZA DOSTAWCÓW

 • Rejestracja i kwalifikacja dostawców.
 • Prowadzenie elektronicznej ewidencji i zarządzanie bazą dostawców.
 • Integracja bazy z systemami zewnętrznymi.
 • Przyporządkowanie kontrahentów do wybranego asortymentu.

OCENA DOSTAWCÓW

 • Tworzenie szablonów ocen pod kątem różnych kryteriów, przypisywanie wag do każdego kryterium itd.
 • Sporządzenie okresowej oceny dostawcy.
 • Przeprowadzenie wielostopniowej i wielowątkowej (jakościowa, ilościowa, porównawcza pod kątem asortymentu) oceny każdej dostawy.
 • Poinformowanie osoby zainteresowanej o potrzebie dokonania oceny.

ANALIZA WYNIKÓW

 • Automatycznie tworzące się rankingi (aktualizacja list kwalifikowanych dostawców).
 • Szybkie wyszukiwanie dostawców pod kątem asortymentu, zamówień i przeprowadzonych ocen.
 • Przejrzysta prezentacja danych powstałych w wyniku oceny dostawców lub poszczególnych dostaw.
 • Historia oceny dostaw.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Integracja programu z zewnętrznym systemem do generującym zamówienia.
 • Synchronizacja zamówienia z bazą asortymentów.
 • Przeprowadzenie jedno lub wieloetapowej oceny każdego zamówienia.
 • Sporządzenie i wysłanie raportu do wybranego klienta pokazującego jego ocenę pod kątem zrealizowanych zamówień.

OBIEG INFORMACJI

 • Akceptacja i ocena dostawców przez osoby wyznaczone w systemie.
 • Przeprowadzanie ocen wieloetapowych z udziałem uprawnionych pracowników.
 • Integracja z innymi narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie (ERP, MRP, WMS, SCM).