Cel zakupu i korzyści

Moduł ten stanowi skuteczne narzędzie w zarządzaniu środkami trwałymi i jest dedykowany głównie do wypożyczalni narzędzi, sprzętu lub wyposażenia firm produkcyjnych. Pełna kontrola nad stanem magazynowym narzędzi lub urządzeń, historia wypożyczenia danego narzędzia, stan kont osobowych, pełna wizualizacja stanu wypożyczalni, współpraca z urządzeniami zewnętrznymi identyfikującymi dany środek trwały i szybkie znajdowanie określonych informacji w bazie powoduje, że moduł ten świetnie sprawdza się w rzeczywistości i zapobiega nadużyciom w tym obszarze.  

 

 

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

 

 

STAN MAGAZYNOWY

  • Możliwość założenia wielu wirtualnych wypożyczalni, do których można przypisać operatorów z podziałem na poszczególne operacje takie jak przyjęcie na stan, złomowanie, wypożyczenie czy zdanie narzędzia. To sprawia, że osoby odpowiedzialne za stan magazynu mają pełną wiedzę na temat bieżącej sytuacji. Zdefiniowanie stanów minimalnych i maksymalnych powoduje, że program w porę przekaże informację na temat naruszenia tych stanów.

KARTA PRACOWNIKA

  • Integracja modułu do wypożyczania narzędzi z kartami pracowników powoduje, że w każdym momencie uprawnione do tego osoby jak i sam zainteresowany pracownik mogą mieć podgląd pod stan konta wypożyczonych narzędzi jak i historię wypożyczania i zwrotu narzędzi.

ROZBUDOWA PRODUKTU I INTEGRACJA

  • Produkt może być rozbudowany o dowolne inne funkcjonalności czy produkty np. ewidencję narzędzi kontrolno-pomiarowych, czy produkt zgłaszania usterek. Przewagą takiego podejścia jest jeden spójny interfejs i jedno miejsce logowania, pełna integracja z domeną. Częstą praktyką wdrożeniową tego produktu jest integracja z innymi rozwiązaniami Klienta np. Programem zakupowym czy finansowo-księgowym. Nasza firma oprócz sprzedaży produktu, świadczy także pełną usługę wdrożenia i integracji z innymi systemami.

METRYKA NARZĘDZIA

  • Każde narzędzie zarejestrowane w bazie i przypisane do wypożyczalni posiada swoją metrykę, która gromadzi szereg różnych informacji na temat danego narzędzia m.in. historię wypożyczenia i zwrotu, czyli kto, kiedy takie narzędzie miał na swoim stanie. To pozwala określić miejsce potencjalnego uszkodzenia lub zużycia narzędzia.

SZYBKIE WYPOŻYCZENIE I ZWROT

  • Operator wypożyczalni może wykorzystać czytniki kart w celu łatwej identyfikacji pracownika.
  • Wykorzystanie czytnika automatyzuje proces przypisania lub zwrot urządzenia

CIEKAWE ZASTOSOWANIA

  • Nasz produkt został zastosowany w wielu ciekawych i nietypowych miejscach:
  • Ewidencja i wypożyczanie sprzętu komputerowego w firmie programistycznej
  • Ewidencja samochodów i wyposażenia przedstawicieli handlowych (samochody, telefony, laptopy)
  • Wdrożenia w jednostkach medycznych (np. szpitale), w których sprzęt medyczny jest ewidencjonowany, a dodatkowo można sprawować pełną kontrolę nad jego obecnym użytkowaniem, przeglądami serwisowymi lub technicznymi oraz naprawami czy przestojami.