Cel zakupu

Elektroniczna karta obiegowa pracownika zapewnia wsparcie i kontrolę nad środkami trwałymi powierzonymi pracownikom od momentu ich zatrudnienia do chwili rozwiązania umowy o pracę. Sprawdzi się w przedsiębiorstwach o rozproszonej strukturze organizacyjnej, gdzie poszczególne działy mają różną lokalizację. Wszelkie zmiany zasobów przydzielonych pracownikowi są na bieżąco aktualizowane. Dzięki temu zarówno pracownik, jak i osoba odpowiedzialna za przydział poszczególnych zasobów mogą w każdej chwili sprawdzić co pracownik ma na stanie.

Korzyści

Największą zaletą i przewagą naszego oprogramowania jest jego elastyczność. Klient ma możliwość samodzielnego dostosowania elektronicznej karty obiegowej do swoich indywidualnych potrzeb i wewnętrznych przepisów obowiązujących w organizacji. Co ważne – jeżeli zmieni się schemat organizacyjny w przedsiębiorstwie, zmiany te będzie można szybko i intuicyjnie wprowadzić do naszego systemu.

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

DOSTĘP DO PROGRAMU

 • Aplikacja jest częścią systemu NND Integrum, dzięki czemu może być rozwijana o kolejne moduły.
 • Dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej.
 • Zarządzanie użytkownikami, określenie ich uprawnień i ról w systemie odbywa się centralnie z poziomu administratora.

REJESTRACJA I FUNKCJONOWANIE OBIEGÓWKI

 • Wprowadzenie do systemu danych osobowych nowego pracownika.
 • Dział odpowiedzialny za rejestrację wysyła informację do bezpośredniego przełożonego pracownika.
 • Określenie potrzebnych zasobów przez przełożonego i wysłanie monitu z prośbą o ich przydzielenie przez wybrane działy w organizacji.
 • Przypisanie pracownikowi zasobów przez poszczególne działy.
 • Potwierdzenie otrzymania zasobów drogą elektroniczną.

ZMIANA PRZYDZIAŁÓW

 • Możliwość modyfikacji przydzielonych zasobów w przypadku zmiany stanowiska pracy.
 • Wysyłanie powiadomień przez osoby odpowiedzialne za przydzielanie zasobów o konieczności wymiany posiadanego sprzętu, zmianie danych dostępowych i uprawnień pracownika.
 • Podgląd bieżących i archiwalnych zasobów.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

 • Zainicjowanie w systemie procesu związanego z rozwiązaniem umowy o pracę z pracownikiem.
 • Możliwość zdefiniowania daty zakończenia umowy oraz wyznaczenia daty ostatniego dnia wykonywania pracy.
 • Monitowanie pracownika o konieczności rozliczenia powierzonych mu zasobów.
 • Weryfikacja rozliczenia pracownika przez komórkę odpowiedzialną (np. dział HR).