Cel zakupu

Produkt inspekcje online wykorzystywany jest do przeprowadzania audytów, inspekcji oraz kontroli we wcześniej wyznaczonych lokalizacjach i ich obszarach.

Program wspomaga nadzór nad planowaniem, realizacją i ewidencją inspekcji. Umożliwia definiowanie lokalizacji, tworzenie harmonogramów audytów, budowanie checklisty pytań wraz z predefiniowanymi odpowiedziami. W trakcie przeprowadzania inspekcji pracownik ma możliwość odnotowania odpowiedzi wraz z udokumentowaniem dowodów (np. zdjęcia).

Dodatkowo, do udokumentowanych problemów program umożliwia zgłoszenie niezgodności i nadzór nad ich usunięciem.

Pracownicy o odpowiednich uprawnieniach otrzymują raporty z wykonanych inspekcji zaraz po zakończeniu (np. dział jakości czy odpowiedzialny za lokalizację).

System pozwala na pracę zespołową, spójne zbieranie danych oraz raportowanie. Skutecznie podnosi standardy w kontrolowanych obszarach, zwiększa świadomość co przekłada się na wzrost jakości dostarczanych usług i produktów na tle konkurencji.

Korzyści

Zamiana listy kontrolnej prowadzonej w plikach MS Excel lub wersji papierowej na aplikację bazodanową pozwala lepiej zarządzać treścią i jej spójnością.

Przeprowadzanie inspekcji odbywa się z użyciem urządzeń mobilnych.

Inspekcje online pozwalają w trybie rzeczywistym przesyłać dane z przeprowadzonych inspekcji i reagować niezwłocznie na powtarzające się problemy. Szybka reakcja na problem pozwala osiągnąć wymierne korzyści finansowe dla organizacji.

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

PLANOWANIE INSPEKCJI

 

 • Planowanie inspekcji w terenie (różne lokalizacje)
 • Wyznaczanie inspektorów (audytorów) do inspekcji
 • Planowanie terminarza inspekcji z wykorzystaniem Google Maps
 • Określenie przedziałów czasowych na wykonanie inspekcji
 • Planowanie wielu inspekcji w różnych obszarach
 • Określanie zakresu inspekcji
 • Dodawanie list kontrolnych do inspekcji

 

 

 

DOSTĘP DO PROGRAMU

 

 • Użytkownicy pracują z programem za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerach.
 • Program posiada dedykowaną aplikację mobilną (IOS)
 • Aplikacja umożliwia zarządzanie dostępem do programu, kontami i uprawnieniami, rolami pracowników

PRZEPROWADZENIE INSPEKCJI

 

 • Inspektor powiadamiany jest o zaplanowanej inspekcji
 • Inspektor posiada kalendarz z zaplanowanymi kontrolami
 • Inspektor może mieć zaplanowane inspekcje różnego rodzaju w tej samej lokalizacji
 • Inspekcja przeprowadzana jest z wykorzystaniem urządzenia mobilnego
 • Inspektor może dokumentować odpowiedzi za pomocą zdjęć)
 • Inspektor może wpisywać komentarze w trakcie inspekcji
 • Inspektor może zgłaszać nieprawidłowości w trakcie inspekcji

 

ANALIZA DANYCH

 

 • Możliwość wbudowania systemu automatycznego generowania oceny z przeprowadzonej inspekcji i przesyłanie raportu do wskazanych użytkowników
 • Dynamiczne raporty
 • Eksport danych do pliku Excel
 • Dedykowane dashboardy dla określonej grupy pracowników
 • Analiza KPI

 

FUNKCJONALNOŚĆ DODATKOWA

 

 • Powiadomienia mailowe
 • Integracja z innymi systemami
 • Struktura uprawnień
 • Aplikacja mobilna pracująca również w wersji offline (zebrane dane synchronizowane są po uzyskaniu dostępu do sieci Internet)