Jesteśmy firmą z ponad 20–letnim doświadczeniem w rozwijaniu naszych własnych produktów i usług dla ponad 200 klientów w Polsce i zagranicą. Zaangażowanie w tak wiele ważnych relacji umożliwia nam pracę nad wachlarzem złożonych projektów. Dzięki umiejętnemu połączeniu skutecznych strategii biznesowych z pracą doświadczonych specjalistów IT pomożemy Twojej firmie szybciej osiągnąć wyznaczone cele, przy zachowaniu konkurencyjnych stawek.

 

Wiemy, że stworzenie dobrego produktu to dopiero początek ważnego procesu — wszak z biegiem czasu, rośnie konieczność jego konserwacji. W życiu każdej aplikacji istotne jest nie tylko odpowiadanie na potrzeby rynku, ale również wysłuchanie opinii użytkowników oraz determinacja do ciągłego dostosowywania oprogramowania do ich potrzeb. Nawet jeśli omawianym produktem jest zdezaktualizowany system używany tylko wewnętrznie, wspomniane powyżej wyzwania powinny motywować do jego rozwoju oraz podnosić jego wagę w świadomości użytkowników. Swoją wiedzę opieramy na przełomowych produktach oferowanych przez T Komp. Należą do nich NND Integrum (rozbudowany system usprawniający elektroniczny obieg dokumentów), jak również RevDeBug (rozszerzenie do Visual Studio umożliwiające błyskawiczną diagnozę błędów bazując na nagraniach stanu aplikacji).

 

Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie rozpoczęliśmy współpracę z firmą Redgate z siedzibą w Wielkiej Brytanii, przejmując proces utrzymania ich kluczowych produktów. Naszym zadaniem jest reakcja na problemy użytkowników oraz dodawanie nowych funkcjonalności do zestawu narzędzi .NET Tools (ANTS Performance Profiler, ANTS Memory Profiler, .NET Reflector oraz SmartAssembly), a także Oracle Tools (Schema Compare for Oracle, Source Control for Oracle oraz Data Compare for Oracle).