fbpx

Fundusze europejskie

Projekt pt. „Wehikuł czasu” – realizowany w ramach III konkursu Programu INNOTECH w ścieżce programowej Hi-Tech.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.