Cel zakupu i korzyści

System do zarządzania niezgodnościami i działaniami to skuteczne narzędzie informatyczne dla osób zarządzających jakością w organizacji. Powstał głównie w celu ograniczenia czasu poświęconego na zarządzanie niezgodnościami oraz powiązanymi z nimi działaniami, a także wyeliminowania wersji papierowych zapisów powstałych w wyniku tego procesu.

 

Właściwe zarządzanie niezgodnościami i działaniami powoduje większą skuteczność w procesie doskonalenia organizacji. Monitorowanie terminów usunięcia niezgodności i realizacji działań, możliwość planowania działań związanych z usuwaniem niezgodności, a także jednoznaczna odpowiedzialność za usuwanie niezgodności i realizacji działań powoduje, że proces ten pełni właściwą rolę w firmie i jest przyczyną wielu oszczędności jak i wzrostu jakości.

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

DOSTĘP DO PROGRAMU

 • Program jest modułem systemu NND Integrum, dzięki czemu może być rozwijany o inne produkty
 • Użytkownicy pracują z programem za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerach. Istnieje również możliwość pracy z urządzeniami mobilnymi
 • Aplikacja umożliwia zarządzanie dostępem do programu, kontami i uprawnieniami pracowników, a także strukturą organizacyjną

KONFIGURACJA PROGRAMU

 • Możliwość utworzenia wielu typów zgłoszeń (niezgodności, incydenty, spostrzeżenia, zdarzenia potencjalnie wypadkowe itd.)
 • Przypisanie szablonów obiegu do każdego z typów zgłoszenia z dynamicznymi rolami użytkowników

REJESTRACJA

 • Metryka pozwalająca zarejestrować dane szczegółowe zgłoszenia (metadane)
 • Możliwość dodawania załączników do zgłoszenia
 • Wybór właściwego typu zgłoszenia powoduje uruchomienie właściwej ścieżki obiegu i przesłanie zgłoszenia do właściwych osób

PRACA Z PROGRAMEM

 • Planowanie realizacji ścieżek realizacji działań (np. Korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych czy doskonalących)
 • Możliwość uruchomienia wielu działań do danego zgłoszenia (niezgodności, incydentu, spostrzeżenia, zdarzenia potencjalnie wypadkowego itd.)
 • Zgłaszane działania mają niezależnie ustalane zakresy działania, osoby lub działy odpowiedzialne oraz termin wykonania
 • Automatyczne powiadamianie zainteresowanych osób o potrzebie wykonania czynności związanych z procesem usunięcia niezgodności i realizacji działań
 • Działanie może uwzględniać jako jeden z etapów ocenę skuteczności dokonywaną przez osobę z wymaganymi uprawnieniami
 • Podgląd pod wszystkie zarejestrowane załączniki do zgłoszenia

SPRAWNA KOMUNIKACJA I ANALIZA DANYCH

 • Automatyczne przypominanie o spóźnieniach w realizacji poszczególnych działań poprzez email i tablicę informacyjną w programie
 • Łatwy monitoring pracowników z realizacji przydzielonych im zadań
 • Narzędzia umożliwiające wyszukiwanie informacji związanych z obsługą niezgodności, działań i incydentów
 • Odnotowywanie i prezentacja wskaźników związanych z pracą z niezgodnościami i działaniami
 • Automatyczne rejestry spostrzeżeń, niezgodności, działań
 • Gotowe dane wejściowe do kolejnych audytów przeprowadzanych w tym samym obszarze