Fundusze europejskie

Działanie 8.2 – POIG – Zintegrowanie systemów informatycznych firmy T Komp i partnerów, w celu poprawy konkurencyjności firmy i informatyzacji procesów biznesowych.

Opis

W wyniku realizacji projektu zintegrowane zostaną systemy informatyczne T Komp oraz partnerów, co ma bardzo duże znaczenie, ze względu na informatyczne wydzielenie z firmowego systemu zarządzania procesów dotyczących realizacji i rozliczania projektów oraz usług handlowo wdrożeniowych T Komp. Ponadto realizacja projektu pozwoli na przyspieszenie i usprawnienie przepływu informacji partnera będącego partnerem handlowo-wdrożeniowym T Komp. U partnerów T Komp udoskonalony zostanie system zarządzania w związku z powyższym wszystkie świadczone przez nich usługi będą realizowane jeszcze z większą efektywnością i jakością.

Termin realizacji

02-01-2010 do 15-12-2011

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka