Cel zakupu

System do zarządzania i nadzoru nad aparaturą kontrolno-pomiarową służy do ewidencjonowania kartotek narzędzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Cała dokumentacja związana z narzędziami prowadzona jest w wersji elektronicznej. Umożliwia to pełną kontrolę nad procesem wewnętrznego nadzoru aparatury wraz z wizualizacją wyników.

Korzyści

Szybki dostęp do wirtualnej kartoteki urządzenia dzięki centralnej bazie. System automatycznie powiadamia o konieczności okresowego przeglądu, sprawdzenia bądź innej formie nadzoru. Aplikacja wyklucza z użytku narzędzia bez aktualnego świadectwa legalizacji lub wzorcowania, informuje o konieczności wysłania narzędzi do instytucji zewnętrznych w celu ich uwierzytelnienia. Pozwala również raportować ilości niesprawnych narzędzi. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za nadzór i kontrolę nad przyrządami mogą dużo szybciej podejmować potrzebne działania.

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

EWIDENCJA NARZĘDZI

 • Możliwość stworzenia elektronicznej bazy narzędzi kontrolno-pomiarowych.
 • Każde narzędzie posiada swoją elektroniczną wersję w systemie.
 • Zaznaczanie w kartotece wszelkich usterek oraz napraw danego narzędzia.
 • Klasyfikacja narzędzi na grupy ze względu na użytkowanie, lokalizacje, typy, rodzaj nadzoru itd.

NADZÓR NAD NARZĘDZIAMI

 • Wybór wielu form nadzoru takich jak np. legalizacje, wzorcowania, przeglądy, sprawdzenia oraz ewidencja zapisów z kolejnych działań w tym zakresie.
 • Możliwość dodania do metryki narzędzia skanów protokołów, zdjęć i dowolnych dokumentów (instrukcja obsługi, instrukcja BHP).
 • Automatyczne powiadamianie zainteresowanych osób o zbliżającym się terminie kolejnych sprawdzeń, legalizacji, wzorcowania itd.
 • Elektroniczna tablica alarmowa dla osób nadzorujących narzędzia z listą narzędzi wymagających działania w najbliższym czasie.

SPRAWDZENIA WEWNĘTRZNE

 • Definiowanie charakterystyk narzędzia.
 • Ewidencja wyników pomiarów sprawdzeń.
 • Monitoring pomiarów wynikających ze sprawdzeń Automatycznie generowany protokół sprawdzenia.

PRACA ZESPOŁOWA

 • Nadanie uprawnień większej ilości użytkowników zarządzających narzędziami.
 • Dostępność do karty narzędzia na różnym poziomie uprawnień.
 • Wgląd i praca na karcie narzędzia z różnych lokalizacji.
 • Tworzenie wielu baz narzędzi i rozgraniczenie dostępów do nich.

RAPORTOWANIE

 • Raport alarmowy pokazujący uprawnionemu użytkownikowi listę narzędzi, które mają mieć wykonane działania nadzorujące.
 • Zawsze aktualny rejestr narzędzi sprawnych dla danego użytkownika systemu.
 • Rejestr narzędzi, których legalizacja lub wzorcowanie odbywać się będzie w najbliższym czasie.
 • Definiowanie wielu innych dedykowanych rejestrów lub raportów statystycznych.

WERSJA MOBILNA

 • Dostęp do bazy narzędzi z urządzeń mobilnych.
 • Sprawdzenie statusu narzędzia przy pomocy kodów kreskowych.
 • Wprowadzanie zmian w kartotece z pozycji urządzenia mobilnego.