Wiemy, że nasi klienci kupują nasze rozwiązania, aby uzyskać określony cel. Wiemy, że dopiero wdrożenie zakończone sukcesem stwarza potencjał do rozwoju klienta oraz naszego systemu w przyszłości. Zakończenie i ustabilizowanie systemu oznacza obustronny sukces.

 

Każdy z prowadzonych przez nas projektów dobierany jest co do zakresu prac i wielkości zespołu zgodnie z ustaleniami z klientem poprzedzającymi rozpoczęcie prac. Zawsze dedykujemy zespół pracowników po naszej stronie i oczekujemy tego samego od klienta. Eliminuje to rozmycie odpowiedzialności oraz pozwala na realizację wdrożenia zgodnie z początkowymi założeniami.

 

W zależności od przyjętej metodologii i wielkości wdrożenia na wszelkie zmiany w wymaganiach reagujemy odpowiednio do sytuacji. Staramy się wdrożyć rozwiązania zgodnie z ustaloną specyfikacją, a wszelkie odstępstwa realizować w kolejnych etapach. Dzięki temu otrzymujemy czytelny obraz postępu prac z projektem.

 

Najczęściej przeprowadzane prace w trakcie wdrożenia:

 

  • Przygotowanie i instalacja rozwiązania
  • Integracja listy i struktury użytkowników
  • Konfiguracja rozwiązania zgodnie z potrzebami klienta
  • Realizacja prac programistycznych wynikających z dokumentacji projektowej
  • Integracja z innymi systemami dziedzinowymi w celu importu lub eksportu danych z systemu
  • Przygotowywanie instrukcji stanowiskowych
  • Przeprowadzanie i nadzór nad procesem testów i stabilizacji rozwiązania