Cel zakupu

System do zarządzania dokumentacją produkcyjną to zaawansowane narzędzie kontroli dostępu do aktualnych wersji dokumentów i eliminacji błędów wynikających z pracy z niewłaściwymi (nieaktualnymi) wersjami dokumentów. Pozwala zmniejszyć koszty pracy pracowników w zakresie utrzymania zawsze aktualnych wersji przy jednoczesnym zapewnieniu poprawnego obiegu (od projektu do zatwierdzenia i włączenia dokumentacji do użytku). Skutecznie redukuje też czas poświęcany na przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami (email, zasoby sieciowe, wydruki) informacji w ramach tworzenia dokumentacji.

Korzyści

Pracownicy korzystając z komputera, urządzeń mobilnych mogą w krótkim czasie dotrzeć do aktualnej wersji dokumentacji. Dodatkowo pozwala to zaoszczędzić koszty produkcji wynikające z błędów, których podstawą jest brak szybkiego dostarczenia aktualnej informacji na stanowisko pracy. Stanowi też centralne repozytorium dokumentacji, które może być w prosty sposób archiwizowane, a dostęp do konkretnych dokumentów kontrolowany jest przez system uprawnień.

Funkcjonalność i zastosowanie naszego oprogramowania

DOSTĘP DO PROGRAMU

 • Program jest modułem systemu NND Integrum, dzięki czemu może być rozwijany o inne produkty
 • Użytkownicy pracują z programem za pośrednictwem przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania oprogramowania na komputerach. Istnieje również możliwość pracy z urządzeniami mobilnymi
 • Aplikacja umożliwia zarządzanie dostępem do programu, kontami i uprawnieniami pracowników, a także strukturą organizacyjną

REJESTRACJA DOKUMENTACJI

Możliwość rejestracji różnych typów dokumentów

 • dokumenty Klienta (specyfikacje, modele, rysunki)
 • dokumenty R&D (raporty R&D, raporty walidacyjne)
 • dokumenty konstrukcyjne (rysunki złożeniowe, podzespołów, wykonawcze, specyfikacje)
 • dokumenty zakładowe (rysunki narzędzi, instrukcje)
 • procedury i polityki wewnętrzne
 • zarządzenia i akty normatywne

Elastyczność w zakresie opisywania dokumentu

 • program pozwala na dostosowanie do Klienta metryki opisującej dokument
 • zarządzanie słownikami i parametryzacja programu kontrolowane są przez wybrane do tego osoby po stronie Klienta

PRACA NAD PROJEKTEM DOKUMENTEM

 • Wskazanie grupy docelowej i włączenie jej do opiniowania projektów dokumentów w określonym czasie
 • Wskazanie osób zatwierdzających dokument i kontrola nad obiegiem dokumentu wg wcześniej określonej ścieżki (każda osoba zatwierdzająca wie, do kiedy ma dany dokument zatwierdzić)

PUBLIKACJA I DYSTRYBUCJA DOKUMENTU

 • Wskazanie grupy docelowej, która ma otrzymać informację o rozpoczęciu obowiązywania nowego wydania dokumentu
 • Potwierdzenie przez zainteresowane osoby zapoznania się z dokumentem
 • Możliwość przeprowadzenia testów sprawdzających wiedzę
 • Pracownicy posiadają dostęp do aktualnych wersji dokumentów, które są niezbędne do codziennej pracy
 • Możliwość nadzorowania wydruków dokumentów – wydruk jest odnotowany w dzienniku programu i nadzorowany poprzez jego oznaczenie
 • Możliwość nadzorowania dokumentów wydrukowanych za pomocą kodu QR. Po sprawdzeniu kodu (np. Korzystając z telefonu komórkowego) użytkownik otrzymuje potwierdzenie czy dany dokument jest aktualny

DOSTĘP DO DOKUMENTU

 • Każdy pracownik może w przeciągu kilku sekund otworzyć szukany dokument wg przydzielonego prawa dostępu
 • Dokument może być też wyświetlony za pomocą urządzeń mobilnych (tablet, telefon komórkowy)
 • Rejestrowane dokumenty mogą być podzielone na dynamiczne segregatory związane z detalami, częściami poszczególnymi krokami w procesie produkcyjnym
 • Program odzwierciedla logiczny podział dokumentów na typy i rodzaje, działy, właścicieli czy grupy użytkowania

SZYBKA I SKUTECZNA INFORMACJA

 • Pracownik otrzymuje informację na email, że dokument został zaktualizowany i należy się z nim zapoznać
 • Zaraz po zalogowaniu program prezentuje informacje o aktualizacji dokumentów. Informacje pojawiają się do momentu zapoznania się z dokumentem.
 • Nawet, jeśli pracownik jest poza biurem to informacja dociera do niego i program pozwala na dostęp za pomocą wersji mobilnej programu (zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa informacji w firmie)
 • Każde działanie użytkownika może być wzmocnione poprzez wysłanie monitu na email oraz w programie.
 • Program pozwala definiować terminy wykonania zadań, a pracowników informuje o każdym spóźnieniu.