Powrót

5 mitów związanych z reklamacjami

1 grudnia 2020

Reklamowanie wadliwego towaru potrafi być przykrym doświadczeniem. Unikamy konfrontacji ze sprzedawcą, gdyż najczęściej nie czujemy się do końca pewnie w kwestii naszych praw jako konsumentów. Krążą na ich temat różne sprzeczne teorie, a sprzedawcy często mówią nam jeszcze co innego. Poznaj 5 mitów związanych z reklamacjami.

 

  1. Reklamować możemy wyłącznie towary objęte gwarancją.

To, że produkt nie jest objęty gwarancją nie znaczy, że nie można go reklamować. Owszem, gwarancja to deklaracja na piśmie, że gwarant (sprzedawca lub producent) dokona niezbędnych napraw, gdy produkt okaże się wadliwy.

Reklamację można jednak złożyć na podstawie gwarancji lub na podstawie rękojmi. O tym, czy udzielić gwarancji, decyduje producent, natomiast rękojmia przysługuje z mocy prawa. Objęte są nią wszystkie towary konsumpcyjne, a więc, według definicji, rzeczy ruchome, podlegające sprzedaży, np. owoc, mebel, samochód. Gdy składamy reklamację na podstawie rękojmi, pismo powinniśmy kierować wyłącznie do sprzedawcy (dane znajdziemy m.in. na paragonie fiskalnym), gdyż to on w tym przypadku stanowi podmiot odpowiedzialny za wady towaru.

 

  1. Sprzedawca może odmówić przyjęcia reklamacji.

Zdarza się, że sprzedawcy próbują zniechęcić nas do złożenia reklamacji lub po prostu odmawiają jej przyjęcia. Nie jest to zgodne z prawem, przyjęcie pisma reklamacyjnego i rozpatrzenie go na własny koszt to obowiązek sprzedającego. Jeżeli jednak upierać się on będzie przy swojej decyzji, możemy poprosić o podpisanie oświadczenia (najlepiej na naszym zgłoszeniu reklamacyjnym) o odmowie przyjęcia reklamacji wraz z datą lub ponowić próbę zgłoszenia reklamacji w obecności świadka. Można również wysłać dokument, najlepiej wraz z kopią paragonu, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres sprzedawcy. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jeżeli sprzedawca, otrzymawszy od kupującego żądanie reklamacyjne, nie ustosunkuje się do niego w terminie 14 dni, reklamację uznaje się za uzasadnioną.

 

  1. Nie można reklamować towaru przecenionego.

Towar przeceniony wciąż możemy reklamować, pod warunkiem jednak, że podstawą reklamacji nie jest wada, przez którą została obniżona jego cena. Zawsze warto więc pytać sprzedawcę o dokładną przyczynę przeceny danego produktu.

 

  1. Do reklamacji musimy bezwzględnie posiadać paragon zakupu.

Posiadanie oryginalnego paragonu znacznie ułatwia złożenie reklamacji, dlatego zawsze warto je zachowywać, a najlepiej robić ich kserokopie lub zdjęcia. Przy reklamacji jesteśmy zobligowani do przedłożenia dowodu zakupu danego towaru w danym miejscu i o danym czasie. W tym celu, jeżeli płatności dokonaliśmy kartą, może nam posłużyć również wydruk z terminala płatniczego lub wyciąg z rachunku bankowego. Takim dowodem może być nawet zeznanie świadka, że towar był kupiony w tym konkretnym sklepie, jednak z takich środków korzysta się dopiero na ścieżce sądowej.

 

  1. Reklamowany towar musi być w oryginalnym opakowaniu, w którym go zakupiliśmy.

Żądanie dostarczenia towaru w oryginalnym opakowaniu jest niezgodne z przepisami. Oznacza to, że nie musimy koniecznie przechowywać kartonu od drukarki na wypadek wykrycia usterki.  Powinniśmy jednak zwrócić dużą uwagę na odpowiednie zabezpieczenie towaru, by nie miał możliwości dodatkowo uszkodzić się w czasie transportu.

 

Jeżeli kiedykolwiek spotkały Cię problemy, które poruszaliśmy w artykule – daj nam znać. Wypełnienie formularza zajmuje tylko chwilę: www.reklamacja.com/zglos-reklamacje/