Powrót

EOKS – Elektroniczny obieg kart służbowych

9 maja 2024

System Elektronicznego Obiegu Kart Służbowych (EOKS)

 

Elektroniczny Obieg Kart Służbowych to kompleksowe rozwiązanie informatyczne zaprojektowane do zarządzania i automatyzacji procesów związanych z poleceniami służbowymi. System oparty na platformie NND Integrum umożliwia efektywne zarządzanie cyklem życia kart służbowych, od ich rejestracji, przez zatwierdzanie, aż po archiwizację. Karty te mogą mieć różne przeznaczenie np.:

 • polecenie wykonania jakiś działań przez jeden dział w stosunku do innego lub danego pracownika w stosunku do przełożonego
 • zapotrzebowanie na zakup zgłoszony przez pracownika,
 • zapotrzebowanie na przydzielenie dostępu do zasobu IT
 • przydział uprawnień na wejście do określonych stref i pomieszczeń

 

Główne moduły systemu:

 

Moduł Rejestracji:

 • Automatyczne Formularze: Możliwość szybkiego wprowadzania danych nowych kart oraz aktualizacji istniejących rekordów.
 • Dostosowane Metryki: Formularze są dostosowane do specyfikacji klienta, np. rodzaj karty (standardowa, dostęp do pomieszczeń, dostęp do systemów IT).
 • Workflow: Zdefiniowane obiegi dokumentów (workflow), które automatycznie kierują procesy zgodnie z wewnętrznymi procedurami klienta.

 

Moduł Zatwierdzania:

 • Automatyczne Dekretacje: System automatycznie przypisuje karty do odpowiednich osób lub działów odpowiedzialnych za ich zatwierdzenie.
 • Różnorodność Decyzji: Możliwość zatwierdzenia, odrzucenia czy skierowania do dalszej realizacji na różnych etapach procesu.
 • Notyfikacje i Alarmy: Automatyczne powiadomienia dla użytkowników na każdym etapie obiegu dokumentu, co zapewnia ciągłość procesów.

 

Moduł Podsumowania:

 • Raporty i Analizy: Dynamiczne raporty umożliwiające śledzenie statusu kart, analizę częstości występowania poszczególnych typów kart i monitorowanie efektywności procesów.
 • Historia Operacji: Pełna historia wszystkich operacji przeprowadzanych na każdej karcie, dostępna dla uprawnionych użytkowników.

 

Szczegółowe funkcjonalności:

 • Różnorodność Typów Kart: Obsługa wielu rodzajów kart, w tym kart zakupowych, technicznych, informatycznych, administracyjnych oraz kart dostępu.
 • Zintegrowane Uprawnienia: System umożliwia łatwe zarządzanie uprawnieniami związanymi z każdą kartą, co zwiększa bezpieczeństwo danych i dostępu.
 • Synchronizacja z Systemami Zewnętrznymi: Integracja z innymi systemami IT w organizacji, co pozwala na szybkie przetwarzanie informacji i eliminuje potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych danych.
 • Wersje mobilne i webowe: Dostęp do systemu zarówno przez aplikacje mobilne, jak i przez przeglądarkę internetową, co zapewnia elastyczność i dostępność rozwiązania.

 

Korzyści strategiczne:

 • Usprawnienie procesu: Zastąpienie papierowego obiegu dokumentów systemem informatycznym przyspiesza obsługę wniosków oraz eliminuje potrzebę wykorzystania papieru (oszczędności materiałów eksploatacyjnych).
 • Zwiększenie Produktywności: Automatyzacja eliminuje manualne zadania, co pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznych aspektach pracy.
 • Poprawa Zgodności i Kontroli: Systematyczny obieg dokumentów i zintegrowane mechanizmy kontroli zwiększają zgodność z wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami.
 • Skalowalność: Rozwiązanie jest skalowalne i może być dostosowane do rosnących potrzeb organizacji, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw.

 

Wdrożenie i wsparcie:

 • Wsparcie Techniczne i Szkolenia: TKomp zapewnia pełne wsparcie techniczne oraz szkolenia dla użytkowników systemu, co gwarantuje płynne wdrożenie i efektywne użytkowanie systemu.
 • Personalizacja i Dostosowanie: Możliwość personalizacji interfejsu i funkcji systemu zgodnie z unikalnymi potrzebami każdej organizacji.

 

Podsumowanie: EOKS to zaawansowane rozwiązanie, które zapewnia kompleksową automatyzację i zarządzanie obiegiem kart służbowych, co przekłada się na znaczące ulepszenia w efektywności operacyjnej i administracyjnej każdej organizacji.