Powrót

Kontrola jakości w procesie produkcyjnym

27 marca 2019

Optymalizacja bieżącej kontroli podczas produkcji to ważny element w każdym przedsiębiorstwie. Jest praktycznym sprawdzianem założeń wypracowanych podczas projektowania produktu i testem dla procesu produkcyjnego, który wcześniej ustaliliśmy. Na podstawie informacji o nieprawidłowościach zebranych podczas kontroli bieżącej, możemy przejść do końcowej części całego procesu. Tylko od nas zależy czy proces kontroli jakości przebiegać będzie w sposób tradycyjny, czy też podejdziemy do niego kompleksowo. Wykorzystanie dostępnych rozwiązań informatycznych może nam zapewnić większą płynność cyklu produkcyjnego.

 

 

Przykładowe wykorzystanie oprogramowania NND Integrum

 

 

Nasze produkty od samego początku zostały stworzone po to, by wspomagać, podnosić i kontrolować jakość produktów i organizacji. Szybko okazało się, że oprócz wspomagania tradycyjnych obszarów związanych z zarządzaniem jakością takich jak nadzór nad dokumentami, audytami, niezgodnościami czy narzędziami kontrolno–pomiarowymi naturalną potrzebą naszych klientów jest wspomaganie kontroli jakości na produkcji. Jeden z naszych kluczowych klientów, światowy potentat z segmentu chemii gospodarczej, zamówił u nas stworzenie dedykowanych formularzy, w których odnotowuje się na bieżąco wszelkie odstępstwa od normy związane z gotowym produktem, jak i z surowcami dostarczanymi do produkcji. Zgłoszenia niezgodności w tych obszarach mają różne stopnie ważności i w zależności od nich mają różny obieg realizacji działań naprawczych. Kiedy stopień ważności jest najwyższy, dochodzi do wstrzymania produkcji danej serii towaru.

 

 

Główne zadania modułu

 

 

  1. Szybki i sprawny obieg informacji między osobami decyzyjnymi w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
  2. Obieg takiej informacji jest poparty komunikatami mailowymi oraz wewnętrznymi powiadomieniami
  3. System przypomina o ewentualnym spóźnieniu w reakcji na otrzymanie takiego komunikatu przez osobę decyzyjną

 

 

Wszystko to ma duży wpływ na utrzymanie ciągłości produkcji i zachowanie właściwej jakości produktów końcowych. Oczywiście celem głównym jest zminimalizowanie reklamacji gotowego wyrobu. Nasz program nie tylko pomaga w szybkim obiegu informacji związanym ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, ale także zbiera te informacje. Zgromadzone dane można przetwarzać i prezentować w postaci różnych statystyk i zestawień np. jakich przyczyn nieprawidłowości było najwięcej w zadanym okresie albo jakie surowce miały najwięcej zgłoszeń i jakiego stopnia były to zgłoszenia. Moduł wspomagający kontrolę jakości funkcjonuje już od ponad 6 lat i cały czas jest rozwijany, aby jak najlepiej spełnić wymagania i potrzeby klienta.

 

 

Nowoczesna kontrola jakości na produkcji – wnioski i korzyści

 

 

Z naszego doświadczenia i obserwacji wynika, że zastosowanie przedstawionych przez nas propozycji przełożyło się na usprawnienie komunikacji między osobami odpowiedzialnymi za kontrolę jakości w procesie produkcyjnym. Dzięki temu, problemy wynikłe podczas cyklu produkcyjnego mogą zostać szybko i efektywnie usunięte. Drugim, bardzo ważnym czynnikiem, który udało się uzyskać, to większa odpowiedzialność pracowników za jakość dostarczanego produktu. Powinniśmy wziąć pod uwagę, że większe zaangażowanie zespołu pracowniczego, to lepszy produkt i zadowolony klient.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani optymalizacją i informatyzacją kontroli jakości produkcji zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

 

 

Skontaktuj się z nami i zadaj pytanie

Dział handlowy
Tel: +48 52 360 44 55
E-mail: handlowy@tkomp.pl