Powrót

Koronawirus SARS-CoV-2 a ciągłość działania

20 marca 2020

Z uwagi na zaistniałą sytuację zagrożenia epidemiologicznego koronawiusem SARS-CoV-2 przekazujemy podstawowe informacje związane z ciągłością działania naszej organizacji. Wszystkie nasze procesy funkcjonują prawidłowo, dzięki wdrożonym rozwiązaniom możemy funkcjonować bez ubytku na jakości i efektywności.

 

 

Dział handlowy realizuje swoje zadania z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających zdalną wymianę informacji z naszymi Klientami. Nie ma to obecnie większego wpływu na naszą dostępność dla Państwa. Jesteśmy dostępni poprzez kontakt elektroniczny (email, telefon, chat na stronie).

Dział wdrożeniowy również realizuje zaplanowane działania, a aktywności wymagające standardowo osobistego kontaktu z Klientem (szkolenia, spotkania analityczne, wdrożeniowe) realizuje z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu zdalnego. Aby obecna sytuacja nie miała negatywnego wpływu na efekt końcowy organizujemy ponadmiarowe spotkania z Klientami, aby wspólnie osiągnąć zamierzony cel.

Dział programistyczny realizuje zakontraktowane prace zgodnie z planem.

Dział serwisu realizuje swoje zadania z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji zdalnej. Obecnie nie obserwujemy zagrożenia dla ciągłości tej usługi.

 

 

Wprowadziliśmy ograniczenia w zakresie prac administracyjnych. Obsługa poczty jest cykliczna, ale realizowana rzadziej. Zachęcamy wszystkich Klientów gotowych do wymiany dokumentacji elektronicznie (np. z wykorzystaniem podpisu elektronicznego) co znacznie przyspiesza obieg informacji.

Ciągłość działania w zaistniałej sytuacji została zachowana dzięki wdrożonym rozwiązaniom informatycznym systemu Integrum. Do najważniejszych z nich obecnie należą:

 

  • Pełen nadzór nad wewnętrzną dokumentacją organizacji i zapewnienie dostępu online do wszystkich zmieniających się treści 
  • Funkcjonujące narzędzie monitorujące wszystkie incydenty, spostrzeżenia i umożliwiające niezwłoczne podjęcie działań przez odpowiedzialne osoby w firmie bez zwłoki
  • Szacowanie ryzyka dające jasne wytyczne co do wymaganych działań, które należy wprowadzić w życie w obecnej sytuacji
  • Elektroniczny system nadzorujący realizację projektów, śledzenie kroków milowych, monitorowanie potencjalnych zagrożeń
  • Narzędzia wspomagające ewidencję czasu pracy, raportowanie wykonanych zadań, obszar HR
  • Elektroniczny system obsługujący wymianę pism (e-kancelaria) usprawniający szybką wymianę różnego rodzaju dokumentów
  • Monitoring głównych KPI procesów w rozproszonej strukturze pracowników

 

 

Sytuacja jest nadzwyczajna, dlatego zachęcamy do kontaktu z nami w celu konsultacji w jaki sposób możemy jeszcze lepiej wesprzeć działanie Państwa organizacji z wykorzystaniem posiadanych produktów. To czas, w którym stabilnie działające usługi informatyczne zapewniają przewagę i lepiej pomagają zorganizować się w nowej rzeczywistości.