Powrót

RCP – Rejestracja Czasu Pracy na Produkcji

9 maja 2024

System Rejestracji Czasu Pracy (RCP) został zaprojektowany jako produkt wykorzystujący aplikację Infokiosk. Celem systemu jest usprawnienie procesu rejestracji i monitorowania czasu pracy pracowników przy konkretnym zleceniu  produkcyjnym.

 

Główne funkcje systemu RCP

 

Rejestracja Czasu Pracy:

 • Wprowadzenie Zlecenia Produkcyjnego: Pracownicy wprowadzają numer zlecenia produkcyjnego, co jest punktem startowym dla rejestracji czasu pracy. Numer może być wpisany ręcznie lub zeskanowany z wykorzystaniem kodu kreskowego.
 • Podział na czynności: Zlecenie produkcyjne podzielone jest na czynności, a do każdej z czynności pracownicy raportują ilość wykonaną oraz czas pracy.
 • Start/Stop/Wstrzymaj: System umożliwia rozpoczęcie pracy nad zleceniem, jej wstrzymanie oraz zakończenie, rejestrując dokładne czasy tych operacji.
 • Ilość Sztuk: W systemie można rejestrować ilość wykonanych sztuk, co pozwala na monitorowanie postępu w realizacji zlecenia.
 • Aktualna dokumentacja: W trakcie pracy z produktem pracownik ma zawsze dostępną obowiązującą wersję dokumentacji do odczytu. Dodatkowo program pozwala monitorować potwierdzenia zapoznania się z dokumentami przez personel.

 

Integracja z Systemami Zewnętrznymi:

 • System RCP jest zintegrowany z systemem ERP, co pozwala na bezpośrednią wymianę danych związanych z zleceniami produkcyjnymi oraz rejestracją pracy.

 

Dane Techniczne i Integracja

 • Integracja z ERP: Dane zlecenia produkcyjnego są importowane do RCP z systemu ERP, co zapewnia spójność danych oraz upraszcza proces zarządzania produkcją.
 • Eksport Danych: Zarejestrowane dane mogą być eksportowane z powrotem do ERP, co umożliwia aktualizację postępu produkcji w systemie głównym.

 

Proces Rejestracji

 • Logowanie: Pracownicy logują się do systemu RCP za pomocą ID użytkownika i PIN.
 • Rejestracja Operacji: Każda operacja na linii produkcyjnej jest rejestrowana indywidualnie, w systemie dostępny jest dziennik zdarzeń ewidencjonujący aktywność pracownika
 • Zakończenie Zmiany: Na koniec pracy nad zleceniem pracownik zatwierdza wykonaną ilość i kończy rejestrację czasu pracy.

 

Bezpieczeństwo i Uprawnienia

 • Uprawnienia Użytkowników: Dostęp do różnych funkcji RCP jest kontrolowany przez system uprawnień, co zapewnia, że tylko autoryzowane osoby mogą wprowadzać lub modyfikować dane.
 • Protokoły Bezpieczeństwa: Wszystkie dane przesyłane między RCP a innymi systemami są zabezpieczane przy użyciu protokołów szyfrujących.

 

Wdrożenie i Wsparcie

 • Szkolenia dla Użytkowników: Przed wdrożeniem systemu przeprowadzane są szkolenia dla pracowników, aby zapewnić, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z funkcjonowaniem RCP.
 • Wsparcie Techniczne: TKomp zapewnia wsparcie techniczne po wdrożeniu systemu, pomagając w rozwiązywaniu problemów i dostosowywaniu systemu do zmieniających się potrzeb organizacji.

 

Podsumowanie

System RCP to narzędzie pozwalające na efektywne zarządzanie czasem pracy na linii produkcyjnej oraz integrację z głównymi systemami ERP. Dzięki temu możliwe jest bieżące monitorowanie efektywności pracy oraz optymalizacja procesów produkcyjnych.