Powrót

System dystrybucji pasków wynagrodzeń

8 marca 2023

Przy współpracy z naszym klientem zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy aplikację do dystrybucji pasków wynagrodzeń i innych dokumentów finansowych. 

 

Cel aplikacji

 

Celem wdrożenia aplikacji do dystrybucji pasków wynagrodzeń jest usprawnienie i ułatwienie procesu dystrybucji tzw. pasków płacowych pracownikom. Dzięki temu narzędziu, firma może uniknąć kosztów i strat wynikających z drukowania oraz dystrybucji dokumentów fizycznie, a jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo danych poprzez kontrolę dostępu tylko dla uprawnionych użytkowników. Wdrożenie tej aplikacji pozwala na oszczędność czasu, co z kolei umożliwia pracownikom skupienie się na innych zadaniach, a firmie na osiągnięcie wyższej efektywności i zadowolenia klientów.

 

Funkcjonalności:

 

  • Autoryzacja użytkowników z wykorzystaniem dwuetapowej weryfikacji.
  • Użytkownicy po zalogowaniu się i autoryzacji, mają dostęp do listy dokumentów z systemu księgowego (paski płacowe, PIT, inne dokumenty).
  • Pracownicy, którzy świadczyli usługi na rzecz firmy, mogą pobierać swoje listy płac w formie cyfrowej z aplikacji.
  • Integracja z systemem księgowym klienta pozwala na automatyzację dystrybucji dokumentów (import danych, ich walidacja, a następnie umieszczenie na portalu wraz z informowaniem użytkoników końcowych).
  • System obsługuje wiele języków i jest dostępny na rozwiązania mobilne (tablety, telefony).
  • Aplikacja umożliwia łatwą aktualizację danych pracownika i automatyczne przekazanie ich do działu kadr klienta. 

 

Korzyści:

 

  1. Oszczędność czasu: pracownicy klienta nie muszą już zajmować się cykliczną wysyłką dokumentów dla tysięcy pracowników zewnętrznych.
  2. Oszczędność pieniędzy: Czas pracowników klienta, koszty administracyjne oraz wyeliminowanie dotychczasowych błędów związanych z obsługą procesu procesu generuje oszczędności dla naszego klienta.
  3. Poprawa jakości: pracownicy świadczący usługi dla klienta otrzymują informacje na czas i dostęp do  automatycznie budowanego repozytorium danych. Dzięki temu nie czas obsługi personelu przez dział kadr został znacząco zminimalizowany. Aktualizacja danych pracowniczych dodatkowo wpływa na jakość bazy danych o pracownikach i zmieniających się informacjach (adresy, numery kontaktowe, itp.).