Powrót

System Szacowania Ryzyka

9 maja 2024

System Szacowania Ryzyka to kompleksowe rozwiązanie informatyczne, opracowane z myślą o identyfikacji, analizie oraz zarządzaniu ryzykiem w organizacji. Jest to narzędzie umożliwiające skuteczną ocenę potencjalnych zagrożeń w różnych obszarach działalności firmy, co pozwala na podejmowanie przemyślanych decyzji oraz minimalizowanie negatywnych skutków.

 

Funkcje i Możliwości:

 • Rejestracja Ryzyka: Umożliwia wybranym użytkownikom zdefiniowanie ryzyk do systemu. Każde ryzyko po jego zidentyfikowaniu jest odpowiednio oszacowane (skutek, prawdopodobieństwo, możliwość dołożenia innych parametrów szacowania). W przypadku wystąpienia zbyt wysokiego ryzyka istnieje dalsza ścieżka postępowania z nim.
 • Zatwierdzanie i Kontrola: W przypadku wystąpienia zwiększonego ryzyka w stosunku do przyjętych limitów, może ono podlegać dalszej akceptacji wg wybranej ścieżki zatwierdzenia.
 • Zarządzanie Ryzykiem: Osoby do tego uprawnione mogą utworzyć plan działań zmniejszających dane ryzyka a po jego akceptacji zdefiniować konkretne działania, które również będą nadzorowane przez program. Kazde takie działanie może mieć przypisanego użytkownika oraz datę realizacji a wskazany użytkownik jak i osoba zlecająca (nadzorująca) może kontrolować terminy oraz stopień wykonalności takich działań.
 • Raportowanie i Analizy: System zapewnia dostęp do raportów i analiz, które umożliwiają ocenę skuteczności wprowadzonych działań oraz identyfikację obszarów wymagających uwagi. Na jednym ekranie można wykazać, że ryzyka zidentyfikowane w danej organizacji ma się pod kontrolą. Istnieje także utworzenie na specjalne życzenie klienta mapy ryzyk wg wskazanego wzoru.

 

Role Użytkowników i Ich Uprawnienia:

 • Administratorzy Ryzyka: Najwyższe uprawnienia w systemie; zarządzają całością procesów związanych z ryzykiem, mają dostęp do wszystkich funkcji systemu.
 • Rejestrujący Ryzyka: Odpowiedzialni za wprowadzanie nowych ryzyk do systemu. Mają możliwość definiowania i opisywania nowych zagrożeń.
 • Właściciele Ryzyka: Zazwyczaj menedżerowie lub kierownicy odpowiedzialni za konkretne obszary w organizacji; ich rola to zatwierdzanie oraz monitorowanie działań związanych z ryzykiem w swoich działach.
 • Podgląd Ryzyk: Osoby z tymi uprawnieniami mogą przeglądać wszystkie zarejestrowane ryzyka, ale nie mają możliwości ich edycji.

 

Proces Zarządzania Ryzykiem:

 • Etap 1: Rejestracja Ryzyka – Użytkownik wprowadza ryzyko do systemu, określając jego parametry takie jak prawdopodobieństwo, wpływ, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.
 • Etap 2: Zatwierdzenie Ryzyka – Właściciel ryzyka zatwierdza wprowadzone dane i decyduje o dalszych działaniach.
 • Etap 3: Działania Zaradcze – Implementacja działań mających na celu redukcję lub eliminację ryzyka.
 • Etap 4: Monitoring i Ocena – Regularna ocena skuteczności wprowadzonych działań oraz aktualizacja planów działania w odpowiedzi na zmieniające się warunki.

 

Integracja i Bezpieczeństwo: System Szacowania Ryzyka jest zintegrowany z innymi systemami operacyjnymi i zarządczymi w organizacji, co zapewnia spójność danych i efektywność procesów. Zapewnione są również wysokie standardy bezpieczeństwa danych, w tym kontrola dostępu i audyt śledzenia działań użytkowników.

 

Wdrożenie i Wsparcie: Produkt jest dostarczany z pełnym wsparciem technicznym oraz szkoleniami dla użytkowników, co zapewnia łatwe i skuteczne wdrożenie systemu w organizacji. Regularne aktualizacje oraz pomoc techniczna są dostępne, by system mógł być ciągle dostosowywany do zmieniających się potrzeb i warunków rynkowych.

 

Podsumowanie: System Szacowania Ryzyka stanowi kluczowe narzędzie dla organizacji, które chcą proaktywnie zarządzać ryzykiem. Jego funkcjonalności pozwalają na skuteczną identyfikację, analizę oraz kontrolę ryzyka, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego i finansowego firmy.