Powrót

System Zgłaszania Pomysłów

9 maja 2024

System Zgłaszania Pomysłów to narzędzie zaprojektowane do zarządzania i monitorowania procesu zgłaszania, oceny oraz wdrażania nowych pomysłów w organizacji. Rozwiązanie to, oparte na platformie NND Integrum (również w wersji mobilnej) umożliwia pracownikom zgłaszanie innowacyjnych pomysłów poprzez intuicyjny interfejs mobilny, co przyczynia się do zwiększenia zaangażowania pracowników oraz ułatwienia procesu innowacji. Rozwiązanie monitoruje także dalszy proces akceptacji oraz realizacji pomysłu włącznie z etapem wynagradzania pracownika za innowację.

 

Kluczowe Funkcjonalności:

  • Moduł Zgłaszania Pomysłów: Umożliwia pracownikom łatwe i szybkie zgłaszanie nowych pomysłów za pomocą dedykowanego modułu mobilnego. Użytkownik może przejść przez trzyetapowy proces rejestracji pomysłu, co obejmuje wprowadzenie danych, szczegółowy opis oraz potwierdzenie zgłoszenia.
  • Obieg Pomysłów: Każdy zgłoszony pomysł przechodzi przez zdefiniowany obieg, który zawiera etapy takie jak zgłoszenie, weryfikacja, ocena, zatwierdzenie, aż do fazy wdrożenia. Na każdym etapie odpowiedzialne osoby mogą zatwierdzać lub odrzucać pomysł, z opcją dodawania komentarza lub załączników.
  • Wizualizacja Postępu: System oferuje graficzną reprezentację postępu każdego zgłoszonego pomysłu, co umożliwia użytkownikom śledzenie stanu realizacji w czasie rzeczywistym. Używane są symbole określające status każdego kroku.

 

Korzyści dla Organizacji:

  • Zwiększenie Innowacyjności: Poprzez uproszczenie procesu zgłaszania pomysłów, system IDEA motywuje pracowników do dzielenia się innowacjami, co może prowadzić do znaczących usprawnień operacyjnych i strategicznych w firmie.
  • Efektywna Ocena Pomysłów: Dzięki strukturyzowanemu obiegowi, zarządzanie pomysłami jest bardziej efektywne, co pozwala na szybką ocenę i implementację wartościowych inicjatyw.
  • Zwiększenie Zaangażowania Pracowników: System pozwala na aktywne uczestnictwo pracowników w życiu firmy, co zwiększa ich zaangażowanie i satysfakcję z pracy, a także jednoznacznie określa autora pomysłu co ma wpływ na jego wynagrodzenie, jeśli pomysł wejdzie w życie.
  • Monitoring i Raportowanie: Zaawansowane funkcje raportowania pozwalają na analizę i monitorowanie efektywności zgłoszonych pomysłów oraz ich wpływu na organizację.

 

Implementacja i Wsparcie: Firma TKomp zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne oraz szkolenia dla użytkowników, co gwarantuje płynne wdrożenie systemu oraz maksymalizację jego efektywności. Rozwiązanie jest dostosowywane do specyficznych potrzeb klienta, co pozwala na jego integrację z istniejącymi systemami IT.

 

Podsumowanie: System Zgłaszania Pomysłów – IDEA to nowoczesne i elastyczne rozwiązanie, które pozwala na efektywne zarządzanie innowacjami w organizacji. Dzięki jego wdrożeniu firmy mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i wewnętrzne potrzeby, jednocześnie zwiększając zaangażowanie i satysfakcję swoich pracowników.