Powrót

Wspomaganie Procesu Wniosków o Zmianę

21 czerwca 2024

System informatyczny do wspomagania procesu wniosków o zmianę ma na celu automatyzację, uproszczenie oraz poprawę efektywności zarządzania zmianami w procesach produkcyjnych. Produkt pozwala na zgłaszanie, opiniowanie, realizację i ocenę skuteczności zmian w zorganizowany sposób, zapewniając pełną transparentność i śledzenie postępów na każdym etapie.

 

Główne funkcje produktu:

Zgłoszenie Zmiany: Umożliwia wnioskodawcom zgłaszanie propozycji zmian, wypełnianie szczegółowego opisu zmiany, wskazanie przyczyny zmiany oraz działu, którego zmiana dotyczy.

Opinie Działów: Wnioski są kierowane do odpowiednich działów, które mogą być wskazane w trakcie konfiguracji roduktu (np. Dział Logistyki, Dział Produkcji, Dział Jakości, itd) w celu uzyskania opinii i oceny ryzyka.

Sposób i Termin Realizacji: Określenie przez odpowiedzialny dział sposobu realizacji zmiany, terminu oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie zmiany.

Kwalifikacja Zmiany: Klasyfikacja zmiany jako istotnej lub drobnej, ocena konieczności powiadomienia klienta.

Zatwierdzenie Wniosku: Decyzja o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku przez uzgodnione w konfiguracji osoby.

Realizacja Zmiany: Przeprowadzenie działań mających na celu wdrożenie zmiany oraz potwierdzenie jej realizacji.

Ocena Skuteczności: Po wdrożeniu zmiany, ocena jej skuteczności przez Pełnomocnika w celu weryfikacji osiągnięcia zamierzonych celów.

 

Główne Korzyści:

  • Zautomatyzowany proces zarządzania zmianami.
  • Transparentność i śledzenie postępów na każdym etapie.
  • Ułatwiona komunikacja między działami.
  • Lepsza kontrola nad realizacją i oceną skuteczności wprowadzonych zmian.
  • Raportowanie danych. 
  • Powiadomienia do użytkowników odpowiedzialnych za realizację zadań czy mających być informowanymi o postepach pracy.

 

Zapraszamy do kontaktu i zorganizowania warszatów!