Powrót

Zarządanie odchyleniami

8 lipca 2024

Wprowadzenie:

Aplikacja Zarządzająca Odchyleniami jest narzędziem służącym do monitorowania i zarządzania niezgodnościami i odchyleniami w procesach produkcyjnych włączając w to branżę farmaceutyczną. System oparty o platformę Integrum może współpracować z systemem ERP co umożliwia efektywne zarządzanie danymi i ich integrację.

 

Kluczowe Funkcjonalności:

  • Rejestracja Odchylenia: Możliwość automatycznego zapisu danych dotyczących odchyleń, w tym numeru odchylenia, osoby rejestrującej, daty wystąpienia oraz szczegółowego opisu z podziałem na skategoryzowane kategorie.
  • Zatwierdzanie i Opiniowanie: Proces zatwierdzania odchyleń odbywa się poprzez kilka etapów, w tym opiniowanie przez komisję, co zapewnia wielopoziomową weryfikację każdego zgłoszonego przypadku.
  • Rejestracja i zarządzanie CAPA: System pozwala na rejestrowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych (CAPA), które w tym przypadku są wynikiem odchyleń. Zarządzanie CAPA może stanowić oddzielny moduł, ale może być także zespolony z odchyleniami. Element ten pozwala na pełną kontrolę działań jakie wynikają z odchyleń tzn. każde działanie ma określony zakres, osobę odpowiedzialną i planowany termin realizacji.  W efekcie otrzymujemy pełną kontrolę kto i na kiedy oraz co musi zrobić. System powiadomień sprawa, że osoby zainteresowane mają pełną świadomość swoich zadań.
  • Raporty i Analizy: Użytkownicy mogą generować szczegółowe raporty dotyczące odchyleń, które pomagają w analizie przyczyn i skutków występujących problemów oraz pozwalają eliminować wąskie gardła w przepływie informacji związanych z tym procesem.

 

Korzyści dla Organizacji:

 

  1. Poprawa Zarządzania Jakością: Systematyczne rejestrowanie
    i analizowanie odchyleń pozwala na szybszą reakcję na potencjalne problemy oraz ich skuteczniejsze rozwiązywanie.
  2. Zwiększenie Efektywności Operacyjnej: Automatyzacja procesów związanych z odchyleniami znacząco przyspiesza ich przetwarzanie i redukuje możliwość błędów ludzkich.
  3. Spełnienie Wymagań Regulacyjnych: Aplikacja wspiera przedsiębiorstwa w spełnianiu rygorystycznych wymagań regulacyjnych dotyczących zarządzania jakością szczególnie w tak wrażliwych na wszelkie odchylenia branżach jak farmaceutyczna, produkcja kosmetyków czy produkcja żywności.
  4. Integracja z Systemami ERP: Dzięki możliwej integracji z rozwiązaniami klasy ERP aplikacja zapewnia bieżący dostęp do aktualnych danych, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania produkcją.

 

Wdrożenie i Wsparcie:

Podczas wdrożenia Aplikacji Zarządzającej Odchyleniami potrzeby klienta są każdorazowo potwierdzane na etapie analizy wdrożeniowej. Dzięki temu produkt może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Zakres wdrożenia, w tym szkolenia dla kluczowych użytkowników lub użytkowników końcowych, jest ustalany w trakcie analizy, zapewniając maksymalną efektywność i spełnienie oczekiwań klienta. Dodatkowo, wsparcie jest świadczone po zakończeniu wdrożenia i stabilizacji w trakcie uruchomienia produkcyjnego, co gwarantuje płynne przejście i adaptację do nowego systemu.

 

Zapewniamy również ciągłą usługę opieki serwisowej w trakcie eksploatacji, co obejmuje pomoc techniczną, aktualizacje oraz doradztwo w zakresie optymalizacji procesów zarządzania odchyleniami. Dzięki temu klient ma pewność, że system będzie funkcjonował stabilnie i efektywnie przez cały czas jego użytkowania.

 

Zapraszamy do kontaktu i zorganizowania warsztatów!