Powrót

Zarządzanie wyrobem niezgodnym

21 czerwca 2024

System Zarządzania Scrapami (Scrap Management System) to aplikacja informatyczna wspomagająca proces zarządzania wyrobami niezgodnymi w magazynie. System został zaprojektowany, aby zwiększyć efektywność i dokładność w monitorowaniu, przetwarzaniu i raportowaniu wyrobów niezgodnych oraz scrapów.

 

Główne korzyści:

 • Zwiększenie efektywności zarządzania wyrobami niezgodnymi
 • Automatyzacja procesów akceptacji i przetwarzania scrapów
 • Dokładne i aktualne raportowanie stanu scrapów
 • Zmniejszenie ryzyka błędów ludzkich dzięki automatyzacji przeliczania wartości i monitorowania statusów

 

Główne funkcjonalności:

Rejestracja i Śledzenie Scrapów

 • Rejestracja wyrobów niezgodnych z dokładnym opisem problemu.
 • Śledzenie statusów wyrobów na różnych etapach przetwarzania.

Przygładowe Etapy Przetwarzania Formularzy

 • Akceptacja Kierownika Działu Handlowego
 • Akceptacja Kierownika Działu Logistyki
 • Akceptacja Plant Managera
 • Akceptacja Kontrolera Finansowego
 • Akceptacja Dyrektora Naczelnego
 • Potwierdzenie wykonania dyspozycji

Sterowanie Formularzem

 • Automatyczne przypisywanie ról i uprawnień na poszczególnych etapach.
 • Możliwość zatwierdzania etapów bezpośrednio z wiadomości email dla wybranych ról.
 • Obsługa powiadomień emailowych na każdym etapie procesu.

Raportowanie

 • Generowanie raportów zawierających szczegółowe informacje o scrapach.

Obsługa Powiadomień

 • Powiadomienia email oraz na tablicy informacyjnej programu.

 

Główne Elementy Systemu:

Moduł Rejestracji Scrapów

 • Rejestracja wyrobów niezgodnych z detalami takimi jak numer zlecenia, ilość, powód wstrzymania, etc.

Moduł Przetwarzania Scrapów

 • Przypisywanie i śledzenie statusów przetwarzania na różnych etapach akceptacji.

Moduł Raportowania

 • Tworzenie i eksport raportów z danymi o scrapach.

Moduł Powiadomień

 • Zarządzanie powiadomieniami emailowymi i na tablicy informacyjnej.

 

Zapraszamy do kontaktu i zorganizowania prezentacji rozwiązania!