fbpx
Powrót

Znak towarowy – Zarządzanie w systemie NND Integrum®

2 stycznia 2019

 Znak towarowy jest bardzo istotną częścią każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli chcemy chronić swoją markę oraz rozpoznawalność warto o tym pomyśleć już w trakcie planowania przyszłej działalności.

 

Podstawowych informacji na temat znaków towarowych udzieli nam Urząd Patentowy RP. Uzyskamy tutaj informacje dotyczące tego czym jest znak towarowy, co można zyskać dzięki rejestracji, jakie oznaczenie nie mogą być chronione, na czym polega procedura udzielenia prawa ochronnego i jaką dokumentację powinniśmy złożyć.

 

Postępowanie związane z rejestracją oraz zatwierdzeniem znaku można podzielić na trzy etapy:

 

  1. Zgłoszenie chęci zarejestrowania znaku – Urząd Patentowy ma 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku,
  2. Upublicznienie i ewentualne zgłoszenia roszczeń do znaku osób trzecich – jeżeli nie ma roszczeń, proces trwa trzy miesiące,
  3. Upragniony etap, zarejestrowanie znaku towarowego – od tej chwil twój znak jest chroniony prawnie przez 10 lat. Co ważne czas liczony jest od momentu zgłoszenia, a nie zarejestrowania.

 

Ochrona znaku towarowego może mieć różny zakres terytorialny. To właściciel decyduje czy chce chronić znak na poziomie:

 

  1. Krajowym – zgłaszamy nasz znak towarowy do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski,
  2. Regionalnym – w przypadku, kiedy prowadzimy działalność w wielu krajach UE, idealnym rozwiązaniem jest unijny znak towarowy, który dzięki jednej rejestracji zapewnia nam ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich UE. Za rejestrację odpowiada Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante,
  3. Międzynarodowym – jeżeli ubiegamy się o międzynarodową rejestrację znaku, musimy go zgłosić lub zarejestrować w kraju pochodzenia. Dopiero wówczas zgłaszamy nasz znak w Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie w Szwajcarii.

 

Wspólnie z naszymi klientami wypracowaliśmy produkt pozwalający na zarządzanie procesem związanym z otrzymaniem znaku towarowego:

 

  1. Po zarejestrowaniu znaku w urzędzie patentowym cały proces możemy nadzorować w systemie NND Integrum, Program powiadomi nas o zbliżającym się końcu każdego z etapów,
  2. Usprawni pracę z przepływem informacji,
  3. Samodzielnie będzie pilnował każdego etapu,
  4. Najważniejsze – przez 10 lat będziemy cyklicznie powiadamiani o konieczności przeprowadzenia okresowej kontroli i ewentualnie zgłoszeniu roszczeń!

 

Ostatecznie przed upływem 10 lat dostaniemy informację, że należy podjąć działanie związane z odnowieniem znaku. Pamiętajmy, że na wartości naszego znaku towarowego możemy zarabiać. Jest to niezwykle istotne – nasz znak może być wart fortunę!
Jeżeli chcemy mieć kontrolę nad znakami towarowymi, kontrolować kto i do jakiego znaku ma prawo – warto rejestrować umowy powiązane ze znakiem towarowym.

 

Poznaj nasze rozwiązania dedykowane. Zarządzaj i nadzoruj swoje znaki towarowe w systemie NND Integrum!

 

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem
Piotr Piasecki
Specjalista ds. kontaktu z klientem
Tel. 609 922 000

Email:   piasecki@tkomp.pl