Powrót

Referencje wdrożenia systemu NND Integrum w firmie farmaceutycznej Herbapol Wrocław

22 czerwca 2020

Herbapol Wrocław specjalizuje się w wytwarzaniu produktów leczniczych na bazie surowców zielarskich. Jesteśmy największym producentem leków ziołowych w Polsce. Od ponad 60 lat wprowadzamy na rynek nowoczesne preparaty ziołowe, w których łączymy osiągnięcia medycyny naturalnej oraz najnowocześniejsze technologie stosowane w produkcji leków. Staramy się nieustannie zmieniać i doskonalić naszą firmę dla dobra naszych Klientów. Informatyzacja kluczowych obszarów naszej organizacji jest tego najlepszym dowodem. Wybór i zakup narzędzia do obiegu, zarządzania i nadzorowania dokumentów, jakich nasza organizacja używa w procesie produkcji i nie tylko, stał się dla nas ważnym celem w misji rozwoju organizacji. Zastosowanie do tego zadania narzędzia NND Integrum autorstwa firmy T Komp okazało się trafnym posunięciem.

 

Wybór partnera – Wybór programu NND Integrum został poprzedzony analizą rynku pod kątem funkcjonalności i możliwości rozwiązań w stosunku do utworzonej na te potrzeby Specyfikacji Wymagań Użytkownika (URS). Specyfikacja ta uwzględniała wymogi narzucone przez zasady GMP oraz własne wymagania związane ze specyfiką naszych zakładów produkcyjnych. Wybrane przez nas rozwiązanie spełniało te wymogi, ale również było otwarte na przyszłe modyfikacje, które często pojawiają się w trakcie wdrożenia i produkcyjnego użytkowania systemu. Nasz ostateczny wybór został poprzedzony audytem Klienckim, w którym skupiliśmy się na procesach wytwarzania rozwiązań firmy T Komp. Ta wizyta jeszcze bardziej utwierdziła nas w przekonaniu o słuszności naszego wyboru.

 

Zakres wdrożenia – Nasze potrzeby były dwukierunkowe. Po pierwsze poszukiwaliśmy rozwiązania, które miało nam pomagać w sposób kompleksowy zarządzać i nadzorować dokumentację wewnętrzną, począwszy od dokumentów produkcyjnych, poprzez dokumenty systemowe związane z różnymi standardami, jakie musimy spełniać jako producent leków, a skończywszy na dokumentach organizacyjnych. Drugą ważną potrzebą było zinformatyzowanie ważnego procesu zarządzania zmianą, co przekładało się na zastosowanie elektronicznego formularza, który miał gromadzić informacje związane z planowaną i wdrażaną zmianą, a także porządkować obieg tej informacji w naszej organizacji.

 

Wdrożenie rozwiązania Wdrożenie rozwiązania było zróżnicowane i z uwagi na specyfikę zakupionych modułów oraz nasze potrzeby z jednej strony polegało na skonfigurowaniu i dostosowaniu gotowego już modułu do nadzoru nad dokumentami, a z drugiej strony było analizą potrzeb i utworzeniem elektronicznego formularza do zarządzania zmianą. Ten drugi element wymagał konfiguracji i prac dostosowawczych, by odzwierciedlić związany z procesem obieg informacji. Rozwiązanie, zanim zostało uruchomione produkcyjnie, przeszło kompleksowy proces walidacyjny.

 

Funkcjonalność Wdrożone rozwiązanie, oprócz wielu swoich możliwości, pozwala w naszym przypadku przede wszystkim na:

 • uporządkowanie dokumentacji,
 • ograniczenie dostępu do poszczególnych dokumentów,
 • realizację zadanej ścieżki opiniowania i zatwierdzania dla danego dokumentu,
 • automatyczne powiadomienie wybranej grupy odbiorców o wydaniu nowej wersji dokumentu.

 

Dodatkowym mocnym atutem wdrożonego rozwiązania okazało się:

 

 • automatyczne generowanie listy zmian pomiędzy kolejnymi wersjami dokumentów tak, by pracownik mógł skupić się na zmianach dokumentu,
 • potwierdzenie zapoznania się z nowo wydanym dokumentem przez każdego pracownika, który ma do tego dokumentu dostęp.

 

Korzyści wdrożonego rozwiązania – Wdrożone rozwiązanie, które funkcjonuje u nas już ponad 3 lata, przyniosło następujące korzyści:

 • podniosło jakość nadzorowania dokumentacji,
 • znacznie zmniejszyło ryzyko używania nieaktualnych dokumentów np. instrukcji stanowiskowych związanych z procesem produkcyjnym,
 • znacznie poprawiło bezpieczeństwo informacji poprzez ograniczenie dostępu pracowników do części dokumentacji,
 • usprawniło obieg informacji i bezpieczeństwo realizacji procesu zmiany,
 • dzięki informacjom wysyłanym przez program każdy pracownik wie, kiedy i na kiedy ma wykonać określone zadania związane z dokumentami oraz wprowadzaną zmianą.

 

Firma T Komp – jako producent oprogramowania poprzez swoje rozwiązania informatyczne spełniła wszystkie wymogi jako solidny i wiarygodny partner. Zadanie postawione przed Wykonawcą nie było łatwe z uwagi na dużą złożoność tematu i specyfikę branży farmaceutycznej. Elastyczność rozwiązania NND Integrum, a także duże doświadczenie firmy pozwoliły osiągnąć założone cele.

W związku z powyższym polecamy współpracę z Firmą T Komp jako profesjonalnym partnerem do informatyzowania organizacji zwłaszcza w tak wymagającej branży jaką jest produkcja leków.

 

List referencyjny potwierdzający wdrożenie w firmie Herbapol Wrocław